Uw zoekopdracht
Product

Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Gepubliceerd: 
05 februari 2015
Laatste wijziging: 
27 mei 2015

Bent u langdurig ziek en/of gehandicapt, dan kunt u voor een tegemoetkoming via de gemeente in aanmerking komen.

Deze gemeentelijke tegemoetkoming vervangt de landelijke financiële tegemoetkoming (WTCG), die per 2015 is komen te vervallen.

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als u een inkomen heeft van maximaal 150% van de voor u geldende bijstandsnorm. Bovendien moet u een Wmo-beschikking (Wet maatschappelijke ondersteuning) of een Indicatiebesluit CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) hebben.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming is € 125. U kunt deze tegemoetkoming 1 keer per jaar aanvragen.

Nodig bij de aanvraag

  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
  • Kopie van uw laatste inkomensbewijs (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangstbewijs/afschrift van alimentatie of andere inkomsten)
  • Bewijs van uw rekeningnummer (kopie-bankafschrift met leesbare tenaamstelling)
  • Kopie van uw Wmo-beschikking of CIZ0-indicatie
  • Bent u zelfstandig ondernemer? Stuur dan uw belastingaangifte mee.

Vraag de tegemoetkoming aan

Voorwaarden

  • U bent inwoner van Den Haag.
  • U heeft een inkomen tot 150% van het bijstandsniveau.
  • U en/of uw gezinslid heeft een WMO-beschikking of een indicatiebesluit van het CIZ.

Let op: Een WAO/WIA-beschikking van het UWV is niet hetzelfde als een WMO-beschikking of een indicatiebesluit van het CIZ.

Kosten

Geen kosten.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht of de aanvraag is toegekend of afgewezen. Is de aanvraag toegekend? Dan ontvangt u binnen 2 weken het bedrag op uw rekening.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de klantenservice van SZW

Gepubliceerd: 
05 februari 2015
Laatste wijziging: 
27 mei 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?