Uw zoekopdracht

Samenspel

Gepubliceerd: 
30 september 2012
Laatste wijziging: 
05 maart 2013

Samenspel is een laagdrempelige activiteit om doelgroepkinderen VVE, in de leeftijdscategorie van 2 tot en met 2,5 jaar, en hun ouders voor te bereiden op de voorschool.

Instellingen die subsidie ontvangen voor de uitvoering van voorschoolse educatie op peuterspeelzalen komen in aanmerking voor subsidie om Samenspel uit te voeren.

In het subsidiekader Samenspel is vastgelegd aan welke voorwaarden een instelling moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Daarnaast is aangegeven welke verplichtingen aan een subsidie voor Samenspel zijn verbonden.

Het nieuwe subsidiekader voor Samenspel in Den Haag gaat in op 1 november 2012.

U kunt het subsidiekader hier downloaden.

Gepubliceerd: 
30 september 2012
Laatste wijziging: 
05 maart 2013

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?