Uw zoekopdracht

Programmabegroting

Voorstel, samenvatting, amendementen en informatie voor derden (Iv3)

Gepubliceerd: 
11 september 2013
Laatste wijziging: 
20 januari 2015

De programmabegroting geeft een overzicht van de begrote inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ieder jaar wordt een nieuwe begroting voor de komende 3 jaar vastgesteld.

Hieronder vindt u de actuele programmabegroting en begrotingen van de afgelopen jaren. In de begroting leest u wat de gemeente willen bereiken, hoe ze dat gaat doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. De begroting bevat een zelfstandig leesbare samenvatting (hoofdstuk 1), waarin op hoofdlijnen de belangrijkste keuzes uit de begroting worden toegelicht.

Behandeling in de gemeenteraad

De gemeenteraad stelt de begroting vast. Tijdens behandeling van de begroting in de gemeenteraad kan een raadslid een voorstel doen om een tekst in de begroting aan te passen. Zo’n wijzigingsvoorstel heet een amendement. Als een meerderheid van de raad het amendement steunt, wordt de oorspronkelijke tekst in de begroting aangepast.

Een ander middel waarvan een raadslid gebruik kan maken is een motie. Daarbij vraagt een raadslid het college van burgemeester en wethouders een uitspraak te doen over een onderwerp of om ergens actie op te ondernemen.

Een overzicht van amendementen en moties staat onder de programmabegroting bij Bestuurlijke stukken

Begroting in ePub-formaat

De begroting 2013-2016 is uitgegeven als ePub, om te lezen op tablet-computers, zoals de iPad.

Logo ePub
Programmabegroting 2013-2016 in ePub-formaat

Informatie voor derden (Iv3)

Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem. Dit systeem bepaalt hoe medeoverheden financiële informatie verstrekken. De afnemers van deze financiële informatie zijn de financiële toezichthouder, de Europese Unie, het ministerie van BZK en het CBS.

In de Iv3 staan gegevens uit de begroting, de kwartaalcijfers en de jaarrekening.De informatie is onder meer bedoeld voor de verdeling van het gemeentefonds en het provinciefonds.

Gepubliceerd: 
11 september 2013
Laatste wijziging: 
20 januari 2015