Uw zoekopdracht

Ouderlijk gezag (aanvraag gezamenlijk gezag)

Gepubliceerd: 
07 november 2014
Laatste wijziging: 
07 november 2014

Het ouderlijk gezag is het recht en de plicht om een minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Bij ouderlijk gezag bent u de wettelijk vertegenwoordiger van het minderjarige kind. Het ouderlijk gezag eindigt wanneer het kind 18 jaar wordt. Vanaf die leeftijd zijn kinderen juridisch meerderjarig.

Wie heeft het ouderlijk gezag?

Echtgenoten of geregistreerde partners hebben automatisch het ouderlijk gezag over kinderen die geboren zijn tijdens hun huwelijk of geregistreerd partnerschap. In alle andere gevallen heeft alleen de moeder uit wie de kinderen zijn geboren het ouderlijk gezag.

Aanvraag gezamenlijk gezag

Als een minderjarig kind wordt erkend krijgt de erkenner (man/vrouw) niet het gezag over het kind. Als u dat wel wilt moet u dat apart regelen. Informatie hierover staat op www.rijksoverheid.nl.

Behoud gezamenlijk gezag

De wet gaat er vanuit dat het in het belang van het kind is dat beide ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag hebben over het kind. Dat geldt zowel voor gehuwde als ongehuwde ouders. Bij scheiden of uit elkaar gaan blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag in principe bestaan.

Uittreksel gezagsregister

Bij de rechtbanken bevinden zich de openbare registers waarin gegevens over het gezag staan vermeld.
In het gezagsregister staan alleen aantekeningen over het gezag die zijn vermeld in rechterlijke beschikkingen. Ook als het gezag is ontstaan op gezamenlijk verzoek wordt dit vermeld in het gezagsregister. Alleen in die gevallen kunt u een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen. Gezag van rechtswege en wijzigingen van gezag van rechtswege worden niet in het register vermeld. In dat geval kan geen uittreksel uit het gezagsregister door de rechtbank worden verstrekt.

Meer informatie

Meer informatie over (gezamenlijk) ouderlijk gezag en het gezagsregister vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Gepubliceerd: 
07 november 2014
Laatste wijziging: 
07 november 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?