Uw zoekopdracht

Ouderlijk gezag (aanvraag gezamenlijk gezag)

Gepubliceerd: 
10 mei 2010
Laatste wijziging: 
21 oktober 2014

Het ouderlijk gezag is het recht en de plicht om een kind te verzorgen en op te voeden.

Als u het ouderlijk gezag over een kind heeft, betekent dat het volgende:

  • u heeft het recht en de plicht om uw kind op te voeden en te verzorgen
  • u bent de wettelijk vertegenwoordiger van uw kind en beheerder van het vermogen van uw kind

Wie heeft ouderlijk gezag?

Echtgenoten of partners hebben automatisch het ouderlijk gezag over kinderen die geboren zijn tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap (wet 2001). In alle andere gevallen heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Personen die het kind erkennen krijgen niet automatisch het ouderlijk gezag. Dat moet apart worden aangevraagd via een formulier dat door beide ouders ondertekend bij de rechtbank moet worden ingediend.

Het ouderlijk gezag loopt door tot de leeftijd van 18 jaar. Vanaf die leeftijd zijn kinderen juridisch meerderjarig.

Behoud gezamenlijk gezag

De wet gaat er vanuit dat het in het belang van het kind is dat beide ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag hebben over het kind. Dat geldt zowel voor gehuwde als ongehuwde ouders. Bij scheiden of uit elkaar gaan blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag in principe bestaan.

Meer informatie

Meer informatie over ouderlijk en gezamenlijk gezag vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Aanvraagformulieren gezamenlijk gezag

U kunt het gezamenlijk gezag op 2 manieren aanvragen:

  • Digitaal
    Ouders kunnen het gezamenlijk gezag digitaal aanvragen. Dit biedt voordelen. U kunt eenvoudig vanuit huis het gezag aanvragen en er is geen geboorteakte en uittreksel uit de Burgerlijke Stand nodig. Een digitale aanvraag brengt daarom minder kosten met zich mee.
    Het digitale formulier voor het aanvragen van gezamenlijk gezag vindt u op het Digitale Loket Rechtspraak.
  • Schriftelijk
    Er is ook een papieren formulier waarmee ouders gezamenlijk gezag aan kunnen vragen. Dit formulier kunt u downloaden.

Meer informatie over het aanvragen van het gezag vindt u in de brochure Gezamenlijk gezag aanvragen.

Uittreksel gezagsregister

Bij de rechtbanken bevinden zich de openbare registers waarin rechtsfeiten staan over het gezag over minderjarige kinderen. Vanaf 1 januari 1998 heten deze registers 'gezagsregister' (voor 1 januari 1998 'voogdijregister').

In het gezagsregister staan alleen gezagsfeiten, die zijn vermeld in rechterlijke beschikkingen of als het gezag is ontstaan op gezamenlijk verzoek. Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u aanvragen bij de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de minderjarige is geboren.

Gezag van rechtswege en wijzigingen van rechtswege worden niet in het register vermeld. In dat geval kan geen uittreksel uit het gezagsregister door de rechtbank worden verstrekt.
Gepubliceerd: 
10 mei 2010
Laatste wijziging: 
21 oktober 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?