Uw zoekopdracht
Beleid

Interview met Rob Brons, De Haagse Hogeschool

Gepubliceerd: 
04 juli 2013
Laatste wijziging: 
10 juli 2013

In iedere nieuwsbrief belicht de gemeente een aantal thema's uit de Haagse Educatieve Agenda. Rob Brons, voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool en lid van de stuurgroep HEA, vertelt in dit interview over het thema: Hoger Onderwijs.

Rob Brons is sinds 2010 voorzitter van het college van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Na zijn studie Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit was hij achtereenvolgens hoofdinspecteur van de gemeentepolitie Den Haag en Brandweer Commandant. Hij vervulde ook diverse bestuurs- en toezichthoudende functies in het onderwijs, welzijnswerk, de gezondheidszorg en in de sportwereld.

Rob Brons
'De kracht van De Haagse Hogeschool is dat de school, als afspiegeling van de samenleving in de stad zelf, heel kleurrijk is'

Hoge kwaliteit voltijd bacheloropleidingen

De Haagse Hogeschool biedt bijna elke opleiding aan: van super alfa tot zeer bèta. Onze focus ligt op voltijd bachelor opleidingen. Het onderwijsprogramma wordt onder andere vormgegeven aan de hand van 3 zwaartepunten: 

 1. ondernemerschap en innovatie in een tijdperk van globalisering
 2. goed bestuur voor een veilige wereld
 3. kwaliteit van leven: technologie voor gezondheid
Gebouw Haagse Hogeschool binnen

Met deze zwaartepunten wil De Haagse Hogeschool haar profiel versterken en vorm geven aan haar langetermijndoelstellingen. Bovendien kan de hogeschool hiermee haar rol als kennispartner in de regio voor andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid versterken. Daarnaast ligt de focus voor de komende 4 jaar op de volgende aandachtsgebieden:

 • Honours College

  De hogeschool wil de mogelijkheden van een Honours College verder onderzoeken. Dit is een programma waarmee we kansen bieden aan de meest getalenteerde en gemotiveerde studenten in het hoger beroepsonderwijs. Met het Honours College kunnen we meer vwo studenten aantrekken en een concurrerend aanbod doen aan internationale studenten.
 • Internationale studenten

  Van de 48 opleidingen zijn er 9 volledig Engelstalig. Het signaal dat we daarmee naar bijvoorbeeld expats uitstralen, is dat de stad een goede plaats is om te vestigen en blijven. De gezinnen kunnen bij elkaar blijven op het moment dat kinderen gaan studeren. 
 • Sportcampus

  Met de Sportcampus wil de hogeschool een academie voor beweging en sport realiseren. Dat lukt niet meer binnen de huidige accommodatie uit de jaren 50 en 60. Bij de verhuizing van de sportcampus van de Vogelwijk naar het Zuiderpark gaat er meer gebeuren dan alleen het verplaatsen van een opleiding. In het Zuiderpark willen we stimuleren dat mensen die niet vanzelfsprekend bewegen dat toch wel gaan doen. Met de Sportcampus wil de hogeschool bereiken dat men door sport en beweging gezonder gaat leven en zo lang mogelijk gezond blijft.
 • Verbinding met het beroepenveld

  De contacten tussen De Haagse Hogeschool en het beroepenveld ontstaan nog steeds op natuurlijke wijze. Deze contacten zijn er al zolang de opleidingen bestaan en er stageplekken nodig zijn. Onderwijs en zorg hebben een zekere mate van vanzelfsprekendheid, maar er zijn ook nieuwe sectoren waar nu nog geen contact mee is. Deze contacten zoeken we op, zodat we optimaal aansluiten op het beroepenveld.

HEA 2014 - 2018: huisvesting studenten

Gebouw Haagse Hogeschool

Ongeveer 16 jaar geleden telde De Haagse Hogeschool 12.000 studenten, studiejaar 2013-2014 zijn dat er meer dan 24.000. Met de groei van het aantal studenten neemt ook de groei van de vraag naar studentenwoningen toe. Aandacht voor huisvesting van (internationale) studenten wil de hogeschool daarom ook de komende 4 jaar graag terug zien in de Haagse Educatieve Agenda.

De hogeschool is nu samen met Staedion en ROC Mondriaan bezig om van het Rode Dorp studentenwoningen te maken. De verbinding tussen het centrum van de stad, Hollands Spoor en De Haagse Hogeschool mag nog veel meer vorm en inhoud krijgen door studenten. Dankzij de ligging van de Stationsbuurt kan deze wijk een echte studentenwijk worden. Het bijzondere van het renovatieproject is dat studenten, bewonersorganisaties en omwonenden bij het plan betrokken zijn. Daarmee krijgt de stad een studentenhuisvesting die door iedereen gedragen wordt.

Den Haag is met ongeveer 35.000 studenten, waarvan bijna 6.000 internationale studenten een echte studentenstad. Studenten worden breed en internationaal opgeleid om volwaardige young professionals op te leveren waar de wereld om vraagt.

Inmiddels heeft Rob Brons aangekondigd per 1 maart 2014 zijn functie als voorzitter van het College van Bestuur bij De Haagse Hogeschool neer te leggen.


Gepubliceerd: 
04 juli 2013
Laatste wijziging: 
10 juli 2013