Uw zoekopdracht

Haagse leerwerkcheque: informatie voor bedrijven

Gepubliceerd: 
20 februari 2014
Laatste wijziging: 
06 juni 2014

De leerwerkcheque biedt u de mogelijkheid om ambitieuze jongeren te betrekken bij uw organisatie. Jongeren die met een frisse blik naar het vak kijken. Misschien ontmoet u zo wel een toekomstige medewerker.

Voor jongeren tot 27 jaar met geen of weinig werkervaring is het moeilijk om een (leer)baan te vinden. Aan de andere kant blijkt het voor werkgevers lastig te zijn om gemotiveerde jongere medewerkers binnen te halen. De leerwerkcheque biedt hiervoor een oplossing.

De leerwerkcheque is bedoeld voor:

 • Haagse (ingeschreven) jongeren tot 27 jaar
 • Leerlingen met een diploma op MBO-2 en MBO-3 niveau
 • Leerlingen/schoolverlaters van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs die nog geen (leer)baan gevonden hebben
 • Leerlingen van ROC Mondriaan die nog geen leerbaan (Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)) hebben kunnen vinden (aanvraag op advies van de stagebegeleider).

Overeenkomst

Als u een jongere een leerwerkstage of leerbaan in uw bedrijf aanbiedt, tekenen u als werkgever en de jongere, een leerwerkovereenkomst of praktijkovereenkomst (Beroeps PraktijkVormingsOvereenkomst (BPVO).

Voor schoolverlaters van het praktijkonderwijs, leerlingen/ schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs en leerlingen van het ROC Mondriaan geldt dat u als werkgever ook een verklaring moet ondertekenen, waarmee u de intentie uitspreekt in aansluiting op de leerwerkstage een (leer)baan aan te bieden.

Voorwaarden

 • Alleen bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bedrijven komen in aanmerking. U hoeft niet als erkend leerbedrijf te staan ingeschreven, maar met het tekenen van de aanvraagformulier en de leerwerkovereenkomst, of praktijkovereenkomt (BPVO) voor scholieren verklaart u wel te voorzien in een goede begeleiding voor de jongere.
 • U biedt een werkervaringsplek voor 6 maanden van 32 uur per week aan en zorgt voor een goede praktijkbegeleiding. Uiteraard houdt u rekening met de normale wetgeving met betrekking tot veiligheid en werktijden.
 • Voor praktijkschoolleerlingen, leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en leerlingen van ROC Mondriaan geldt dat u vooraf moet bevestigen, dat u de intentie hebt om de jongere in aansluiting op de leerwerkstage een (leer)baan aan te bieden.
 • Tijdens de leerwerkstage staat het opdoen van werkervaring en vakkennis voor de jongere centraal. Leren staat daarbij voorop, de werkzaamheden zijn aanvullend. In die zin is de jongere dus geen normale werknemer, maar een leerwerknemer.
 • U kunt meerdere jongeren met een leerwerkcheque plaatsen in uw bedrijf. U kunt de jongere ook een werkplek in een vestiging buiten Den Haag bieden. Voor de ligging van het bedrijf of de vestiging van de leerwerkstage gelden geen beperkingen.

Vergoeding bedrijf

De vergoeding is minimaal € 600 waarvan u € 500 van de gemeente terugkrijgt. Omdat de leerwerkstage geen arbeidsovereenkomst is, maar een leerwerkovereenkomst hoeft u de jongere geen minimumloon te betalen en ook geen WW, ZW of pensioen af te dragen. U draagt wel ZWV-premie en loonheffing af. In de Leerwerkovereenkomst Haagse Leerwerkcheque vindt u meer informatie over verzekeringen (aansprakelijkheid), ziekte en ontslag.

Betaling is in 2 termijnen, namelijk 1 voorschot en 1 afrekening. Het 1e voorschot van 50% is nadat de leerwerkovereenkomst en het aanvraagformulier zijn ondertekend door alle partijen en deze zijn goedgekeurd door de gemeente. De 1e salarisbetaling moet bovendien zichtbaar zijn in de administratie van de Belastingdienst. De afrekening (50%), ontvangt u na afloop van de leerwerkstage.

Tussentijdse beëindiging contract

Tussentijdse beëindiging van het contract is alleen mogelijk:

 • Door eenzijdige opzegging van de organisatie of deelnemer of door wederzijds goedvinden.
 • Als de jongere tussentijds een gewone baan vindt, dan kan hij stoppen met de leerwerkstage.

Neem in geval van beëindiging contact op met de afdeling subsidie en regelingen. De gegevens hiervan staan in de beschikking die u bij aanvang ontvangt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice.

Zie ook

De Haagse leerwerkcheque voor jongeren en de Startersbeurs.

Gepubliceerd: 
20 februari 2014
Laatste wijziging: 
06 juni 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?