Uw zoekopdracht

Haagse Leerwerkcheque voor bedrijven

Gepubliceerd: 
21 augustus 2014
Laatste wijziging: 
17 december 2014

Voor jongeren tot 27 jaar met geen of weinig werkervaring is het moeilijk om een (leer)baan te vinden. Aan de andere kant blijkt het voor werkgevers lastig te zijn om gemotiveerde jongere medewerkers binnen te halen. De leerwerkcheque biedt hiervoor een oplossing.

De leerwerkcheque biedt u de mogelijkheid om jongeren te betrekken bij uw organisatie. Jongeren die met een frisse blik naar het vak kijken. Misschien ontmoet u zo wel een toekomstige medewerker. 

Voorwaarden

  • U staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. U hoeft niet als erkend leerbedrijf ingeschreven te staan, maar u verklaart wel te zorgen voor een goede begeleiding van de jongere. U doet dit door  het tekenen van het aanvraagformulier en de leerwerkovereenkomst, of praktijkovereenkomt (BPVO)
  • U biedt een werkervaringsplek aan voor 6 maanden en voor 32 uur per week. 
  • Voor praktijkschoolleerlingen, leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en leerlingen van ROC Mondriaan geldt dat u voor de stage een intentieverklaring tekent.
  • opdoen van werkervaring en vakkennis staan centraal, de werkzaamheden zijn aanvullend.
  • U kunt meerdere jongeren met een leerwerkcheque plaatsen in uw bedrijf. Dit mag ook buiten Den Haag zijn.

Kijk voor het aanvraagformulier, de leerwerkovereenkomst of praktijkovereenkomt (BPVO) en de intentieverklaring op Werkervaring opdoen met de Leerwerkcheque voor jongeren.

Kosten

U betaalt de stagiair minimaal € 600 waarvan u € 500 van de gemeente terugkrijgt. Omdat de leerwerkstage geen arbeidsovereenkomst is, maar een leerwerkovereenkomst hoeft u de jongere geen:

  • minimumloon te betalen
  • geen WW, ZW of pensioen af te dragen

U draagt wel ZWV-premie en loonheffing af. In de Leerwerkovereenkomst Haagse Leerwerkcheque vindt u meer informatie over verzekeringen (aansprakelijkheid), ziekte en ontslag.

Betaling is in 2 termijnen, namelijk 1 voorschot en 1 afrekening. De eerste 50% (voorschot) krijgt u nadat de leerwerkovereenkomst en het aanvraagformulier zijn ondertekend door alle partijen. En goedgekeurd door de gemeente. De 1e salarisbetaling moet bovendien zichtbaar zijn in de administratie van de Belastingdienst. De tweede 50% (de afrekening), ontvangt u na afloop van de leerwerkstage op basis van declaratie.

Tussentijdse beëindiging contract

Tussentijdse beëindiging van het contract is alleen mogelijk:

  • Door opzegging van de organisatie of deelnemer of door wederzijds goedvinden.
  • Als de jongere tussentijds een gewone baan vindt, dan kan hij stoppen met de leerwerkstage.

Beëindigt 1 van u beiden het contract? Neem dan contact op met de afdeling subsidie en regelingen. De gegevens hiervan staan in de beschikking die u ontvangt.

Contact

Wilt u deze informatie nog eens nalezen? Vraag dan de folder aan bij wsp@denhaag.nl. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Klantenservice SZW.Gepubliceerd: 
21 augustus 2014
Laatste wijziging: 
17 december 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?