Uw zoekopdracht

Haags Emancipatie Studiefonds

Gepubliceerd: 
14 mei 2012
Laatste wijziging: 
21 juni 2012

Laag opgeleide vrouwen die taalonderwijs of een beroepsopleiding willen volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten maar geen geld hebben om dit te betalen, kunnen een beroep doen op het Haags Emancipatie Studiefonds.

De gemeente Den Haag wil vrouwen met een lage opleiding stimuleren zich verder te ontwikkelen en te scholen. Deze vrouwen hebben hiermee betere kansen op de arbeidsmarkt. Het gaat om vrouwen die graag taalonderwijs of een beroepsgerichte opleiding willen volgen maar geen mogelijkheid hebben om dit zelf te betalen. Met het Haags Emancipatie Studiefonds kunnen deze vrouwen financiële ondersteuning ontvangen.

Bijzonderheden

De maximale bijdrage uit het Haags Emancipatie Studiefonds is 1500 euro. Alleen bij het behalen van een officieel diploma of certificaat wordt het bedrag geschonken. Studenten die voortijdig afhaken, moeten de lening terugbetalen. Vrouwen die in Den Haag wonen, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds.

Hoe werkt het?

Het fonds is ter beschikking gesteld door de gemeente Den Haag. Het aanvragen van een bijdrage uit het Haags Emancipatie Studiefonds kan worden gedaan bij de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen. De aanvraag kan alleen worden gedaan door een tussenpersoon zoals organisaties in het Haagse welzijnswerk of een van de Haagse (emancipatie)organisaties. Kijk voor informatie hierover bij:


Stichting Samenwerking Sociale Fondsen

Voor informatie over het Haags Emancipatie Fonds en voor het aanvragen van een bijdrage uit dit fonds kunt u kijken op de website van de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen. Deze stichting is er voor Hagenaars die in noodsituatie terecht zijn gekomen en geen beroep meer kunnen doen op wettelijke voorzieningen.

Zie ook

Wilt u meer weten over de Haagse participatiemaatschappij? Kijk dan op de pagina van het programmabureau Welzijn.Gepubliceerd: 
14 mei 2012
Laatste wijziging: 
21 juni 2012

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?