Uw zoekopdracht
Beleid

Gemeente en crisis

Gepubliceerd: 
02 september 2009
Laatste wijziging: 
30 december 2014

Den Haag is een veilige stad. Toch kan er wat misgaan. Den Haag werkt met hulpdiensten, regiogemeenten en bedrijven samen om incidenten te voorkomen.

Daarnaast bereiden we ons voor op crisissituaties. De gemeente beoefent jaarlijks diverse scenario’s. We nemen ook deel aan regionale en landelijke oefeningen.

Wie doet wat in de crisisbeheersing?

Elke betrokken organisatie heeft zijn eigen rollen:

  • Gemeente: o.a. communicatie, opvangen en registreren van slachtoffers, uitvaartverzorging en schade-afhandeling .
  • Brandweer: o.a. brand blussen, redden van mens en dier, ontsmetten, verrichten van metingen en het waarschuwen van de bevolking.
  • Politie (en justitie): o.a. handhaven van de rechtsorde, afzetten en afschermen van locaties,  verkeersmaatregelen en locaties ontruimen.
  • Geneeskundige diensten: medische en psychosociale hulp

Veiligheidsregio Haaglanden

Logo VRH

De gemeente werkt in de Veiligheidsregio Haaglanden samen met brandweer, politie en de geneeskundige diensten aan de veiligheid. Samen optreden als het nodig is, maar ook samen voorbereidingen treffen om incidenten te voorkomen, zoals het maken van plannen, procedures en het opleiden, trainen en beoefenen van diverse scenario's.

Gepubliceerd: 
02 september 2009
Laatste wijziging: 
30 december 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?