Uw zoekopdracht
Project

Gebiedsvisie Internationale Zone

Gepubliceerd: 
24 juli 2014
Laatste wijziging: 
24 juli 2014

Het gebied de Internationale Zone loopt van de Landscheidingsweg tot aan de Sportlaan en van het Statenkwartier tot aan de Archipelbuurt/het Willemspark.

Dit gebied bevat veel groenvoorzieningen. Deze voorzieningen liggen soms achter de doorgaande wegen, hebben geen duidelijk entree en/of kunnen ineens stoppen bij een waterpartij. De gemeente wil investeren in de zichtbaarheid van het groen en de groenvoorzieningen verbinden om een langere verblijfsduur in het gebied te bewerkstelligen.

Informatiebijeenkomsten

Op 11 december 2013 en 8 januari 2014 waren er informatiebijeenkomsten over de gebiedsvisie.

Kijk voor een impressie van de bijeenkomst van 11 december op Informatiebijeenkomsten Internationale Zone.

Documenten

Hieronder vindt u de beleidsdocumenten over de Internationale Zone.

De gebiedsvisie is op 4 maart 2014 officieel vastgesteld door het college:

Kaarten

Plangebied Internationale Zone
Plangebied Internationale Zone
Visiekaart Internationale Zone
Visiekaart Internationale Zone
Groenkaart
Groenkaart
Verkeerkaart Fiets
Verkeerkaart Fiets
Verkeerkaart Openbaar Vervoer
Verkeerkaart Openbaar Vervoer
Kaart Cultuurhistorische Waarde
Kaart Cultuurhistorische Waarde

Prioriteit

De Internationale Zone heeft voor de gemeente prioriteit. Aan de ontwikkeling van het gebied als geheel wordt door de gemeente actief gewerkt. Dit zoveel mogelijk samen met andere partijen die belangen en wensen hebben in het gebied. 

Lopende projecten Internationale Zone

Contact

Heeft u vragen over het de Internationale Zone? Stuurt u dan een e-mail naar info-internationalezone@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 
24 juli 2014
Laatste wijziging: 
24 juli 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?