Uw zoekopdracht

Feiten en cijfers stad van Vrede en Recht

Gepubliceerd: 
04 november 2010
Laatste wijziging: 
21 juli 2014

Een overzicht van de belangrijkse feiten en cijfers die te maken hebben met Den Haag stad van vrede en recht.

Meer dan 18.000 Haagse burgers danken hun baan aan de internationale organisaties in Den Haag en de Haagse regio, zoals het Internationaal Gerechtshof, het International Strafhof en Europol in Den Haag, en het Europees Octrooi Bureau in Rijswijk. De afgelopen drie jaar is het aantal arbeidsplaatsen met 8,3 procent toegenomen, wat ruim 1.100 banen toe heeft gevoegd. Het betreft banen voor zowel geschoold als ongeschoold personeel in de ICT, schoonmaak, beveiliging, communicatie, vertalingen en financiële dienstverlening. Dit blijkt uit het in juni 2011 verschenen rapport 'Den Haag internationale stad van vrede en recht. Economische impact internationale organisaties' (actualisering 2010/2011, Decisio).

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid bij internationale organisaties in Den Haag en regio bedroeg in 2010 in totaal 18.173 banen. Van deze banen is 68 procent afkomstig van internationale organisaties in de gemeente Den Haag en 32 procent bij internationale organisaties in de regio Den Haag. Indirect (via consumptieve bestedingen van internationale werknemers en de inkoop van producten en diensten van de internationale organisaties) leveren de internationale organisaties landelijk nog eens ruim 17.500 banen op. De internationale organisaties zijn daarmee de grootste banenmotor voor Den Haag en regio. Bovendien is er een aanzienlijke groei waar te nemen sinds 2005. In 2005 bedroeg de directe werkgelegenheid 12.000 arbeidsplaatsen, in 2007 bedroeg deze 14.000 arbeidsplaatsen en in 2010 bedroeg deze ruim 18.000 arbeidsplaatsen. De waargenomen stijging tussen 2007 en 2010 zit voor ongeveer 30 procent in organisaties die in 2007 ook in het onderzoek zijn meegenomen. Daarnaast zijn ontwikkelings- en samenwerkingsorganisaties in 2010 voor het eerst in het onderzoek opgenomen.

Bestedingen

De totale bestedingen van de internationale organisaties bedroeg in 2010 € 2,7 miljard. In 2007 bedroeg dit nog  € 1,7 miljard, wat een groei van ruim 60 procent inhoudt. Daarnaast bedroeg de totale toegevoegde waarde van de internationale organisaties in 2010 ruim € 1,6 miljard, wat een stijging van € 0,6 miljard inhoudt ten opzichte van 2007, toen de toegevoegde waarde nog ruim een miljard euro bedroeg. Verder spendeerden internationale werknemers een kleine € 700 miljoen aan goederen en diensten, wat ruim 5.000 banen opleverde in andere sectoren. Bijna de helft van deze banen zit in de gemeente Den Haag en ruim een derde in de regio Den Haag.

Opleidingsniveau

Wat betreft opleidingsniveau is geconstateerd dat van alle werknemers bij internationale organisaties ongeveer 65 procent hoogopgeleid is, wat neerkomt op 11.688 banen. Van de internationale werknemers is daarnaast 70 procent hoogopgeleid, terwijl van de Nederlandse werknemers 56 procent hoogopgeleid is. Verder woont bijna de helft (48 procent) van de werknemers bij internationale organisaties in Den Haag en woont 32 procent in de regio Den Haag.

Den Haag als vestigingslocaties

Organisaties kiezen om verschillende redenen voor Den Haag als vestigingslocatie. Soms is dat omdat ze vanwege de aard van hun werkzaamheden in de regeringsstad gevestigd moeten zijn, maar vaker is dit vanwege de aanwezigheid van andere internationale organisaties, alsmede de samenwerkingsmogelijkheden die dit met zich meebrengt. De mogelijkheid tot samenwerking is dan ook de belangrijkste locatiefactor voor internationale organisaties. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de goede bereikbaarheid van Den Haag een rol speelt in de keuze voor een vestigingslocatie; de bereikbaarheid van Den Haag door Rotterdam-The Hague Airport wordt daarin belangrijk gevonden.

Diensten voor expats

Verder worden de door de gemeente Den Haag verstrekte diensten aan internationale werknemers hoog gewaardeerd. Het onlangs opgezette The Hague International Centre (THIC), dat diensten aan expats biedt, is ondanks haar korte bestaan (sinds november 2010) onder een ruime meerderheid van de internationale organisaties bekend (74 procent). Van de internationale organisaties geeft ruim de helft aan dat hun internationale werknemers geregeld gebruik maken van de website www.thehague.com, en bijna de helft geeft aan dat hun internationale werknemers gebruik maken van de door het THIC aangeboden diensten voor expats.

Expat Den Haag

 • Internationale scholen:
  • Internationale School van Den Haag
  • The British School in the Netherlands
  • The American School of The Hague
  • Deutsche Internationale Schule Den Haag
  • Lycée Français Vincent van Gogh
  • The Indonesian School in The Netherlands
  • Iranian Community School en een Poolse basisschool.
 • Expatdiensten:
  • Expat organisatie ACCESS (Administrative Committee to Coordinate English-speaking Services)
  • Accueil des francophones de la Haye
  • Alliance Française de la Haye
  • Anglo-American Theatre Group
  • British Choir
  • The Hague International Network
  • Holland Handbook
  • Expat Magazine
  • Xpat Journal
  • The Hague International Centre
  • The Hague Finder
  • Xpatdesk
  • Welcome to The Hague
  • Holland Horizon Magazine
  • Roundabout
  • www.thehagueonline.com
  • www.thehague.com

Bovenstaande feiten en cijfers zijn een samenstelling van het onderzoek Economische impact internationale organisaties actualisering 2010/2011 (Decisio, juni 2011) en informatie van de Gemeente Den Haag. Op te vragen bij de Gemeente Den Haag. 

Gepubliceerd: 
04 november 2010
Laatste wijziging: 
21 juli 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?