Uw zoekopdracht
Project

Fahrenheitstraat 226

Vastgesteld afwijkingsbesluit voor planologisch gebruik

Gepubliceerd: 18 juli 2012 Laatste wijziging: 02 oktober 2012

Op 13 april 2012 is door Have VOF een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag omvat het vergroten van het kinderdagverblijf Fahrenheitstraat 226 door middel van het maken van een aanbouw

Burgemeester en wethouders hebben op 28 september 2012, op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het project een afwijkingsbesluit vastgesteld en een omgevingsvergunning verleend.

De stukken betreffende het vastgestelde afwijkingsbesluit en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 10 oktober 2012 (digitale bekendmaking), gedurende 6 weken ter inzage bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Stadskantoor Leyweg 813 (alleen na telefonische afspraak via nummer 14070). Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

PDF bestandVastgesteld besluit.pdf  (PDF, 6875 kB)

PDF bestandKennisgeving Fahrenheitstraat 226.pdf  (PDF, 14 kB)

 

Stuur artikel door

*verplicht

Volg DenHaag.nl

Altijd op de hoogte blijven van Den Haag en de ontwikkelingen in de stad? Meld u aan voor de nieuwsbrief @DenHaag.nl. Of volg ons op Twitter of Facebook!

Stadspanel

Denk mee over Den Haag. Geef u op voor het Haags stadspanel. En maak kans op een jaar lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek.