Uw zoekopdracht
Project

Dr. Lelykade 114-120 en Koppelstokstraat 59-61

vastgesteld afwijkingsbesluiit voor planologisch gebruik

Gepubliceerd: 17 augustus 2012 Laatste wijziging: 23 oktober 2012

Op 27 september 2011 heeft AM BV Zuid-Holland een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag omvat het geheel oprichten van 61 woningen, winkels en een parkeergarage ter plaatse van de percelen Dr. Lelykade 114 tot en met 120 en Koppelstokstraat 59 en 61

Burgemeester en wethouders hebben op 18 oktober 2012, op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het project een afwijkingsbesluit vastgesteld en een omgevingsvergunning verleend.

De stukken betreffende het vastgestelde afwijkingsbesluit en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 1 november 2012 (digitale bekendmaking), gedurende 6 weken ter inzage bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Stadskantoor Leyweg 813 (alleen na telefonische afspraak via nummer 14070). Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
 

PDF bestandvastgesteld besluit met bijlagen.pdf  (PDF, 101976 kB)

PDF bestandkennisgeving staatscourant.pdf  (PDF, 14 kB)

PDF bestandrapport bij ontwerp beschikking windhinder en bezonning.pdf  (PDF, 2775 kB)Stuur artikel door

*verplicht

Volg DenHaag.nl

Altijd op de hoogte blijven van Den Haag en de ontwikkelingen in de stad? Meld u aan voor de nieuwsbrief @DenHaag.nl. Of volg ons op Twitter of Facebook!

Stadspanel

Denk mee over Den Haag. Geef u op voor het Haags stadspanel. En maak kans op een jaar lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek.