Uw zoekopdracht

Digitaal Festival Den Haag: Open plein

Gepubliceerd: 
14 september 2012
Laatste wijziging: 
21 september 2012

Overheden, ook de gemeente Den Haag, willen steeds meer 'open' zijn met informatie. Goed voor de dienstverlening, goed voor de democratie. Mooie woorden, maar wat gebeurt er in de praktijk en wat betekent dat voor burgers en bedrijven

Welke activiteiten zijn er allemaal op het open plein?

Augmented Reality

Met je eigen telefoon vanuit verschillende hoeken zien hoe je eigen stad eruit ziet. Maar ook hoe het was en hoe het eruit had kunnen zien. Denk aan 3D modellen van het Binnenhof of het Strijkijzer. Alles is mogelijk met de app van het Nederlands Architectuur Instituut die binnenkort ook in Den Haag beschikbaar is. Bekijk het bij de stand!

Haags Gemeente Archief: activiteiten!

Het Haags Gemeente Archief organiseert tijdens het Digitaal Festival voor u verschillende activiteiten!

  • Help ons met uw klassenfoto! Neem uw eigen klassenfoto mee en laat deze inscannen. Beschrijf hem vervolgens zelf op haagsescholen.nl, een echte Haagse versie van de Schoolbank of op haagseverenigingen.nl! Vanzelfsprekend kunt u uw foto(‘s) daarna direct weer meenemen.
  • Digitalisering op verzoek: In de stand worden korte presentaties  gegeven over een nieuwe gratis dienst van het Haags Gemeentearchief. Digitaliseren op verzoek. U hoeft in de nabije toekomst niet meer langs te komen om een archiefstuk in te zien. U kunt het laten scannen en thuis digitaal raadplegen.
Activiteiten met kinderen o.b.v. Sanderijn Schuur

Voor kinderen zijn er de volgende activiteiten:

  • Ben jij een goede detective? Onder het stadhuis in het archief wordt heel veel bewaard. Ook over boeven van vroeger! Kun jij de oude letters ontcijferen en de gegevens ontdekken?
  • Ontwerp je eigen wapenschild: Vroeger kon je aan het schild van een Ridder zien bij welke koning, of familie hij hoorde. Jij mag nu zelf zo’n schild ontwerpen voor je eigen familie!

Brandweer: de digitale bereikbaarheidskaart

Brandweerlieden die uitrukken naar een locatie waar een melding vandaan komt, hebben de juiste informatie nodig om zich voor te kunnen bereiden op het incident. Met de Digitale Bereikbaarheidskaart kan je met 1 druk op de knop  de juiste informatie vinden. Op het Digitaal Festival Den Haag laat de Brandweer zien hoe de digitale bereikbaarheidskaart zo’n kaart werkt en welke gegevens van jouw stad of zelfs straat bekend zijn.

De stad in beeld met Drive-Map

Ingenieursbureau Fugro brengt de stad letterlijk in beeld door vanuit een rijdende auto panoramafoto’s te maken met het systeem “drive-map”. De auto met opname-apparatuur, de software én de resultaten worden op het festival getoond.

Meet de afstand tot alle festivalbeursonderdelen met een tachymeter

De landmeters van de gemeente Den Haag komt u ongetwijfeld nu en dan tegen in de stad. Met het instrument waar ze dan door staan te kijken, een tachymeter, wordt de gehele stad letterlijk in kaart gebracht. Bij deze stand kunt u zelf eens door zo’n tachymeter kijken, waarbij u tegelijkertijd een beeld krijgt van alle activiteiten op het festival. Ook kunt u zien hoe de resultaten in de Haagse digitale kaart terecht komen.

WebGIS: van binnen naar buiten

WebGIS

Met een kaartviewer wordt intern informatie uitgewisseld over de buitenruimte. Volgend jaar gaat die informatie ook naar het internet. Welke informatie zouden bewoners dan graag willen zien? Denk mee en vertel het tijdens het Digitaal Festival Den Haag.

Zelfontplooiing met behulp van ICT

Welkom is een stichting die mensen wil helpen zichzelf te ontplooien. Wij ondersteunen ze daarbij in de breedste zin van het woord. Hierbij maken wij gebruik van ICT hulpmiddelen die de mensen kunnen ondersteunen. Belangrijk is dat de mensen centraal staan in onze benadering, ICT wordt als hulpmiddel gezien en ook zo gebruikt. Wij maken hierbij onder andere gebruik van de methodiek zoals die is ontwikkeld door Web in de Wijk en waar wij ruime ervaring mee hebben. Voor meer informatie over Web in de Wijk verwijs ik u naar de links, rechts op deze pagina.
 
Ook onderzoeken wij of ICT hulpmiddelen ook werkelijk iets doen of betekenen voor de mensen die ermee moeten werken. Hierbij wordt vooral gekeken hoe de sociaal professional ICT kan gebruiken om zijn doelen te behalen. We doen dit in samenwerking met het e-society instituut van de Haagse Hogeschool.

Aan de slag met [e]participatie! 

Den Haag faciliteert gemeenteambtenaren met middelen om met bewoners het gesprek aan te gaan. Dat noemen we [e]participatie. We geven je een kijkje in onze gereedschapskit. Hoe doet de gemeente Den Haag aan participatie? We nodigen je uit om mee te denken over onze volgende stappen.

Den Haag open data

Transparant zijn waar het kan en waar het mag. Dat is het uitgangspunt voor open data in Den Haag. We laten de laatste ontwikkelingen zien van ons platform voor open data. Onmisbaar voor iedere developer die iets wil doen met open data uit Den Haag. Kom langs om meer te weten te komen over hoe Den Haag omgaat met open data.

Dynamisch verkeersmanagement op het stedelijk wegnetwerk

DRIP

Den Haag is in 2009 gestart met stadsbreed dynamisch verkeersmanagement. Door aanpassingen aan de verkeerslichten op de hoofdroutes (ca. 100) en het gebruik van dynamische route-informatiepanelen (DRIPs, ca. 60) wordt er alles aan gedaan om de weggebruikers zo goed mogelijk te informeren en het verkeer te geleiden. Er wordt aan de hand van real-time systemen uitgelegd hoe onze verkeerscentrale werkt en welke verkeersgegevens daarvoor worden gebruikt. Daarnaast wordt uitgelegd wat wij doen om de verkeerslichten zo goed mogelijk af te stemmen op het actuele verkeer. Het publiek wordt ook uitgedaagd om de ultieme verkeersboodschap op een DRIP te bedenken. Daarvoor wordt er een echte DRIP in het Atrium geplaatst.

De derde werkplek: cloud & clear!

Bij de stand van de derde werkplek laten medewerkers van de gemeente Den Haag en haar leveranciers op een sprankelende en innovatieve manier zien hoe de “derde” werkplek eruit ziet. Onderwerpen als videobellen, ‘bring your own device’, social media en vele coole gadgets vliegen voorbij. Mis dit spektakel niet!

Duurzaamdenhaag/open data/sustainable studios

De 'duurzaamdenhaag' portal (in ontwikkeling) maakt gebruik van open data. Studenten werken aan apps in het applab van sustainable studios. Deze betaversie van het portaal is bedoeld om potentiële gebruikers te interesseren, zij kunnen toegang krijgen tot het portaal en meehelpen het te ontwikkelen. Hierbij kunnen ze actief mee doen op het portaal (social media is er in geïntegreerd) en ideeën aandragen die als input dienen voor de portal ontwikkeling en het widget development team, bestaande uit studenten. Bij de stand kan je zien hoe het portal gebouwd wordt.

Inspecties met een handheld

Medewerkers voeren op straat inspecties uit. Zij controleren of de straten schoon zijn, of bomen gesnoeid moeten worden en de veiligheid van speeltoestellen. Dat doen zij met handhelds, waarin zij hun controles gelijk kunnen invoeren in het bedrijfssysteem. Bij de stand op het open plein kan je zien hoe dit precies gebeurt!

Mijn Haagse Meldingen

Mijn Haagse Meldingen (MHM) wordt ingezet voor het verbeteren van de dienstverlening van Den Haag, volgens het principe van zaakgericht werken. MHM wordt gefaseerd uitgebreid met nieuwe producten en diensten (meldingen, klachten, vragen) en functionaliteit (bijvoorbeeld apps voor burgers en leveranciers). Bekijk hier hoe het werkt!

Mijn Haagse Werkzaamheden

Binnen de gemeente Den Haag geldt dat alle werkzaamheden in de openbare ruimte ruim vooraf dienen te worden aangemeld in het door de gemeente zelf ontworpen systeem Mijn Haagse Werkzaamheden (MHW). U kunt hier een kijkje nemen in het systeem en meer informatie krijgen over de achtergrond en het juridische kader waarom gekozen is voor dit ontwerp.

Vraag uw parkeervergunning aan

Realtime parkeervergunning aanvragen? Dan kan op het open plein tijdens het Digitaal Festival.

Zorg voor elkaar! Het succes van de WMO hulpvraag en verder...

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (dSZW) stimuleert mensen de regie over hun eigen leven te laten nemen en te vergroten. De behoefte en vraag van de klant worden als uitgangspunt genomen. De dienstverlening verloopt in toenemende mate via de website van de gemeente Den Haag. Vanaf februari 2012 kan via www.denhaag.nl digitaal een WMO hulpvraag ingediend worden. Het vaststellen van de noodzaak voor hulp bij het huishouden en de afhandeling ervan worden geautomatiseerd vastgesteld.

Over het succes van dit product, de visie op de WMO en het vervolg van dit traject kunt u terecht bij de stand van Mirjam Bos, werkzaam bij dSZW als projectleider.

Demonstratie 'Zaaksysteem Provincie Zeeland'

Kom langs en zie hoe het "Zaaksysteem Provincie Zeeland” een voorbeeld is voor een succesvolle werkwijze waarbij een overheidsorganisatie in co-creatie met een ICT leverancier een ‘innovatieve standaardoplossing op maat’ kan verkrijgen. 

Gepubliceerd: 
14 september 2012
Laatste wijziging: 
21 september 2012

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?