Uw zoekopdracht
Nieuws

Commissie spreekt over schuldhulpverlening

Gepubliceerd: 
04 december 2015
Laatste wijziging: 
08 december 2015

De commissie Samenleving spreekt woensdag 9 december over de stand van zaken financiën ADO Den Haag. Ook spreekt de commissie over het rekenkameronderzoek 'Schuldhulpverlening door de gemeente Den Haag' en armoedebeleid en schuldhulp.

Financiën ADO Den Haag

De commissie spreekt over de brief stand van zaken financiën ADO Den Haag. Krachtens de afspraken tussen de gemeente Den Haag en ADO Den Haag, rapporteert ADO Den Haag periodiek aan de gemeente over de stand van zaken met betrekking tot de financiële stand van zaken van de club. Recent heeft ADO Den Haag de gemeente geïnformeerd over de jaarrekening 2014-2015 en het eerste kwartaal van het seizoen 2015-2016. De aard van de inhoud van die informatie geeft het college aanleiding om af te wijken van de reguliere opzet van de rapportage aan de raad en daarom de commissie hierover te informeren.

Schuldhulp en armoedebeleid

De commissie spreekt over het rekenkameronderzoek 'Schuldhulpverlening door de gemeente Den Haag'. De rekenkamer heeft onderzocht wat succes- en faalfactoren in de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn voor een effectieve schuldhulpverlening. Het doel van schuldhulpverlening, een streep door alle rekeningen en daarmee het realiseren van een schuldenvrij bestaan, wordt voor veel klanten in Den Haag niet gehaald. Er zijn veel complicerende factoren, zowel bij de schuldenaar zelf als bij schuldeisers. Ook in de uitvoering door de gemeente zitten veel zaken die voor menigeen een streep door de rekening betekenen als het gaat om een definitieve oplossing.

Hierna spreekt de commissie over de brief Resultaten 2015 en plannen 2016 armoedebeleid en schulphulp.

De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal. De vergadering is online te volgen.

Gepubliceerd: 
04 december 2015
Laatste wijziging: 
08 december 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?