Uw zoekopdracht
Product

Buitenlandse geboorteakte omzetten in een Nederlandse akte

Gepubliceerd: 
06 januari 2014
Laatste wijziging: 
25 juni 2014

Als een kind in het buitenland is geboren, heeft het een buitenlandse geboorteakte. Nederlanders kunnen deze buitenlandse geboorteakte laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.

Verzoek tot inschrijving buitenlandse akte

 • Gebruik het digitale formulier voor het inschrijven van uw buitenlandse akte.
 • De benodigde bijlagen kunt u digitaal meesturen. Voor de eerste beoordeling van de afdeling Landelijke Taken is het voldoende om een scan van de originele documenten te maken en die te uploaden. Later in de procedure moet u de originele documenten opsturen.

Nodig voor het omzetten van de akte

Let op: hieronder volgt algemene informatie. Na ontvangst van het ingevulde formulier neemt een medewerker van afdeling Landelijke Taken contact met u op om te bespreken wat in uw situatie nodig is.

Als u een buitenlandse geboorteakte wilt inschrijven, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een afschrift van de buitenlandse geboorteakte met een verklaring dat het afschrift gelijk is aan het origineel (gewaarmerkt). Het afschrift mag ouder zijn dan 6 maanden. Controleer goed of uw afschrift een (vertaalde) legalisatie of apostille nodig heeft.
 • een bewijs Nederlanderschap van de geborene. Dit is (een kopie van) een identiteitskaart, Nederlands paspoort of een verklaring van (ex)-Nederlanderschap.
 • Als de ouders zijn getrouwd: een origineel, volledig gewaarmerkt afschrift van de huwelijksakte. Als de ouders niet zijn getrouwd: een erkenningsakte. Controleer goed of uw afschrift een (vertaalde) legalisatie of apostille nodig heeft.
 • een ondertekend verzoek tot inschrijving van verzoeker.
 • een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de verzoeker.
 • in geval van adoptie (ook in het buitenland), naamswijziging of erkenning: alle relevante documenten over de adoptie, naamswijziging of erkenning.

U krijgt een ontvangstbevestiging als de afdeling de documenten heeft ontvangen. Zodra de geboorteakte is ingeschreven, sturen wij u alle originele buitenlandse documenten aangetekend terug.

Als u een buitenlandse geboorteakte in Den Haag laat inschrijven, kunt u bij de Haagse burgerlijke stand een recent en geldig afschrift van deze akte opvragen (of een internationaal/meertalig uittreksel). Als u een afschrift nodig heeft, hoeft u daarvoor niet terug naar het buitenland.

Voorwaarden

 • U kunt alleen een buitenlandse geboorteakte inschrijven als u Nederlander bent (geweest) of een vluchteling met een Nederlandse verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd (verblijfsdocument III of IV).
 • De geboorteakte moet volgens de plaatselijke voorschriften gemaakt zijn door een bevoegde instantie. Deze instantie mag geen Nederlandse ambassade of consulaat zijn.
 • Als u in Nederland woont: u heeft de geboorteakte laten verwerken in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u woont.  
 • Een buitenlandse akte is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Op de website van de Rijksoverheid.nl kunt u de lijst met landen raadplegen om te zien welke legalisatie of apostille voor welk land geldt.

Eisen aan de taal

Kijk voor de eisen aan de taal waarin de akte is opgesteld bij vertalingen van buitenlandse documenten.

Kosten

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. De gemeente brengt wel verzendkosten, afschriften en internationale uittreksels in rekening.

Hoe lang duurt het?

Het inschrijven van een buitenlandse akte duurt ongeveer 3 maanden vanaf het moment dat uw dossier compleet is.

Gepubliceerd: 
06 januari 2014
Laatste wijziging: 
25 juni 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?