Uw zoekopdracht
Product

Bijzondere bijstand

Gepubliceerd: 
01 januari 2015
Laatste wijziging: 
04 maart 2015

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra of hoge kosten. Dit kan een oplossing zijn als u een laag inkomen heeft, de kosten niet zelf kunt betalen en er geen andere mogelijkheden zijn om in de kosten te voorzien.

Neem contact op met de Klantenservice SZW of de Advies- en informatiebalie op 1 van de stadsdeelkantoren om te vragen naar de mogelijkheden van bijzondere bijstand.

U ontvangt het aanvraagformulier als blijkt dat bijzondere bijstand een oplossing biedt voor uw situatie.

U krijgt de tegemoetkoming als gift of als renteloze lening. De hoogte van het bedrag hangt af van het soort kosten dat u maakt. De gemeente Den Haag gaat uit van de goedkoopst passende oplossing en baseert zich op de beleidsregels minimavoorzieningen en bijzondere bijstand.

Voorwaarden

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

 • de kosten aantoonbaar onvoorzien en noodzakelijk zijn
 • u de kosten door bijzondere of dringende omstandigheden moet maken
 • u de kosten niet kunt uitstellen
 • u de kosten niet op een andere manier vergoed kunt krijgen, bijvoorbeeld via de zorgverzekering of de individuele inkomenstoeslag
 • u onvoldoende inkomen of eigen vermogen heeft om de kosten te betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u ontvangt hangt af van:

 • de hoogte van uw inkomen
 • uw vermogen
 • bijzondere uitgaven, zoals alimentatie

De gemeente kijkt per aanvraag of er sprake is van een bijzondere of dringende situatie.

Geen bijzondere bijstand

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor:

 • boetes
 • alimentatie voor uw kinderen of ex-partner
 • kosten van geleden schade of toegebrachte schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto
 • de premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering
 • vrijwillig genomen eigen risico bij de zorgverzekering
 • een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of in het buitenland die niet via de verzekering of via de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt vergoed
 • aflossing van uw belastingschulden
 • verhuizing door renovatie

Verhuis- en inrichtingskosten

Normaal kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen voor verhuis- of inrichtingskosten. Toch kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden en kunt u deze kosten wel vergoed krijgen. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • U komt uit de crisisopvang en u moet helemaal opnieuw beginnen.
 • U gaat na een lang verblijf in een verzorgings- of verplegingshuis of psychiatrisch ziekenhuis opnieuw zelfstandig wonen.
 • U moet om sociale redenen met spoed verhuizen.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag op bijzondere omstandigheden.

Medische kosten

Voor vergoeding van medische kosten, zoals een bril, gehoorapparaat of tandartskosten, moet u een beroep doen op uw zorgverzekering. Hiervoor krijgt u geen bijzondere bijstand, ook als de zorgverzekering niet alle kosten vergoed. Alleen bij zeer dringende, bijzondere situaties is een vergoeding misschien mogelijk. De gemeente kijkt per aanvraag of er sprake is van een bijzondere of dringende situatie.

Woonkosten

Voor een tegemoetkoming in hoge woonkosten, kunt u een beroep doen op de huurtoeslag. Deze wordt verstrekt via de belastingdienst. Er zijn echter situaties waarin u geen beroep kunt doen op de huurtoeslag. In dat geval kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de woonkostentoeslag. Ook voor een koopwoning bestaat de mogelijkheid voor een woonkostentoeslag. 

Rechtsbijstand

Heeft u een advocaat of mediator nodig en kunt u die kosten niet zelf betalen? De rijksoverheid en de gemeente Den Haag kunnen u misschien helpen met een vergoeding van de kosten van rechtshulp.

Voor wie?

Bijzondere bijstand is er voor iedereen vanaf 21 jaar die onvoorziene, noodzakelijke kosten moet maken en een inkomen op of rond het bijstandsniveau heeft.

Kosten

Geen kosten

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u het bedrag op uw rekening.

Gepubliceerd: 
01 januari 2015
Laatste wijziging: 
04 maart 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?