Uw zoekopdracht
Beleid

Aansprakelijkstellingen en schadeclaims

Gepubliceerd: 
24 augustus 2009
Laatste wijziging: 
14 augustus 2015

Heeft u schade opgelopen door de gemeente? Bijvoorbeeld door een wijziging in een bestemmingsplan ? Of heeft u schade opgelopen door slecht onderhoud aan wegen of bouwwerken? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. En een verzoek indienen voor schadevergoeding. De gemeente beoordeelt uw claim. En kijkt of uw schade inderdaad is ontstaan door niet of niet juist handelen van de gemeente.

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die u heeft opgelopen door de gemeente. Dat kan alleen als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld. Vindt de gemeente dat zij aansprakelijk is voor uw schade? Dan kunt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding krijgen.

Wilt u weten hoe u een schadeclaim indient bij de gemeente? Lees hier meer over bij:

Bijvoorbeeld als u schade heeft opgelopen door gebrekkig onderhoud aan wegen, pleinen of groen.

Als u schade heeft opgelopen door planologische maatregelen. Bijvoorbeeld door een wijziging in een bestemmingsplan.

Als u schade heeft opgelopen door de aanleg van de Rotterdamsebaan.

Gepubliceerd: 
24 augustus 2009
Laatste wijziging: 
14 augustus 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?