Uw zoekopdracht
Product

Parkeervergunning voor bewoners

Gepubliceerd: 
31 maart 2014
Laatste wijziging: 
22 december 2014

Met een parkeervergunning voor bewoners kunt u parkeren in een gebied waar betaald parkeren geldt. U hoeft geen kaartje meer te kopen.

 • Vraag de vergunning digitaal aan. U kunt naast de bewonersparkeervergunning ook direct een bezoekersparkeervergunning aanvragen. 

Vraag parkeervergunning voor bewoners aan


 • U kunt de vergunning ook schriftelijk aanvragen. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier Parkeervergunning voor bewoners. Vul dit formulier volledig in en stuur het op naar Parkeren samen met de benodigde bijlagen. Uw vergunning kan na 14 dagen ingaan.

 • Langskomen? Maak een afspraak bij de gemeente Den Haag. Uw parkeervergunning kan 3 dagen na de aanvraag ingaan.

Voorwaarden

 • Bent u gehandicapt? Kijk dan bij bewonersparkeervergunning voor gehandicapten.
 • U bent zelf eigenaar, of uw echtgenoot/geregistreerd partner is eigenaar van een auto en u woont samen op een adres in een gebied waar parkeervergunningen nodig zijn om te parkeren.
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP voorheen GBA) van Den Haag op het adres waarvoor u de parkeervergunning aanvraagt.
 • Verhuist u naar Den Haag en staat u nog niet ingeschreven in de BRP?
  Dan moet u een kopie van een ondertekend huur- of koopcontract van uw toekomstige woning inleveren. U kunt in dit geval geen digitale aanvraag doen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente Den Haag.
 • Heeft u een 2e woning in Den Haag en staat u niet ingeschreven in de BRP? Als uw 1e woning buiten het Stadsgewest Haaglanden staat dan moet u door middel van een huur of koopovereenkomsten en/of een aanslag afvalstoffenheffing aantonen dat u op het betreffende adres een 2e woning in gebruik heeft.
 • U beschikt niet of kunt niet beschikken (door huren of kopen) over een eigen parkeerplaats in bijvoorbeeld een garage of op eigen terrein. Wanneer u wel beschikt of kunt beschikken over een eigen parkeerplaats, maar deze is tijdelijk bezet of niet bereikbaar, dan moet u dat bij iedere aanvraag aannemelijk maken met een verklaring van de verhuurder van uw woning of van de Vereniging van Eigenaren (VVE).
  • De verklaring mag maximaal 1 week oud zijn
  • In de verklaring moet staan dat er op het ogenblik geen plaatsen beschikbaar zijn. Er kan tijdelijk een vergunning worden verstrekt voor de tijd dat de parkeerplaats niet beschikbaar is.
 • Deelt u een auto? Dan gelden aanvullende voorwaarden.
 • Huurt u een woning in een verzamelgebouw of complex? Dan is het goed te weten dat:
  • De gemeente een aanvraag voor een bewonersvergunning onder andere beoordeelt op basis van het adres.
  • Een adres in de beleidsregels van de gemeente wordt aangemerkt als een zelfstandig huishouden.
  • Een kenmerk van een zelfstandig huishouden is dat voor het bijbehorende adres 1 aanslag afvalstoffenheffing wordt opgelegd. Er kunnen meerdere zelfstandige woonruimtes op 1 adres aanwezig zijn. Op 1 adres krijgt de eerste toegewezen vergunning het basistarief en iedere volgende vergunning het duurdere tarief.

Wat hebt u nodig bij de aanvraag

Voor de digitale aanvraag, schriftelijke aanvraag en aanvraag aan de balie geldt het volgende:

 • Rijdt u in een leaseauto?
  Dan moet u het leasecontract op uw naam met uw aanvraag (digitaal) meesturen of inleveren.
 • Rijdt u permanent in een auto van uw werkgever?
  Dan moet u een verklaring van uw werkgever (digitaal) meesturen of inleveren. In die verklaring moet staan dat u het voertuig permanent of incidenteel (oftewel 'af en toe') nodig heeft voor uw beroep of bedrijf. Ook het kenteken moet erin staan.
 • Rijdt u in een auto met een buitenlands kenteken? Dan moet u een digitale versie van het eigendomsbewijs van uw auto (digitaal) meesturen of inleveren.

Bij een aanvraag aan de balie moet u ook het volgende laten zien:

 • kentekenbewijs deel 1A en deel 1B of het kentekencard (sinds 1 januari 2014)
 • paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • bankpas of -afschrift
 • samenlevingscontract. Dit is alleen nodig als de auto niet op uw naam staat, maar op naam van uw partner en uw partner is niet uw echtgenoot/geregistreerd partner.

Gebruik parkeervergunning

 • De bewonersparkeervergunning is een pas die eenmalig wordt uitgegeven aan vergunninghouders. U ontvangt bij de jaarlijkse verlenging geen nieuwe pas.
 • Plaats de parkeerpas zichtbaar aan de binnenkant van de voorruit van uw auto.
 • Op de pas staat alleen een barcode vermeld. Er staan geen gebied, geldigheidsperiode en kenteken op. Parkeercontroleurs scannen de barcode van een parkeerpas en zien dan voor welk gebied die pas geldig is.

Kosten

Tarieven 2014 en 2015 Per 6 maanden Per 12 maanden
Vruchtenbuurt, Leyenburg en Bloemenbuurt, Laakkwartier-Oost € 6 € 12
Overige wijken:
1e auto op 1 adres € 18 € 36
2e en volgende auto('s) op 1 adres € 210 (in 2015: € 105) € 420 (in 2015: € 210)

Bij iedere aanvraag betaalt u € 12,90 aan leges (in 2015: € 13).
Tarieven wijzigen meestal op 1 januari. Bestaande vergunninghouders betalen het nieuwe tarief op het moment dat de vergunning wordt verlengd, of bij een verhuizing naar een vergunninggebied met een ander tarief.

Betalen van de parkeervergunning

 • Bij een digitale aanvraag kunt u uw parkeervergunning met iDEAL betalen. Ligt de gewenste ingangsdatum 10 dagen of verder in de toekomst, dan kunt u de kosten van de digitale aanvraag ook per incasso of acceptgiro of betalen.
 • Bij een aanvraag op een stadsdeelkantoor kunt u alleen pinnen. Op stadsdeelkantoor Centrum kunt u pinnen en contant betalen.
 • U kunt een machtiging afgeven tot automatische incasso van de verlengingskosten van uw parkeervergunning. U betaalt dan uw vergunning per 6 maanden.
 • U kunt uw vergunning betalen via de acceptgiro die u toegestuurd krijgt voor het einde van de vergunningperiode. U betaalt dan uw vergunning per 12 maanden.

Parkeervergunning te laat betaald

Heeft u uw parkeervergunning niet binnen de gestelde termijn betaald? Dan is uw vergunning niet meer geldig vanaf de datum van verlenging. Lees hoe u alsnog kunt betalen.

Machtiging

U kunt iemand machtigen om aan de balie voor u een vergunning aan te vragen. De gemachtigde moet hiervoor het volgende meenemen:

 • zijn of haar paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • een schriftelijke, door u ondertekende machtiging
 • uw bankpas of een afschrift van uw bankrekening

Hoe lang duurt het?

Afhankelijk van de manier van betalen beschikt u eerder of later over uw vergunning. Wijze van betaling: iDEAL: de parkeervergunning kan binnen 10 minuten ingaan, betaling met automatische incasso: 6 werkdagen, betaling met acceptgiro: 14 dagen.

Bij een toekenning van uw parkeervergunning, heeft u de aangevraagde parkeervergunning binnen 3 werkdagen in huis.

U kunt parkeren in een vergunninggebied vanaf de datum die u heeft opgegeven. Dus ook zonder parkeerpas kunt u al parkeren. De parkeerpas wordt u binnen 2 werkdagen na de aanvraag toegestuurd.

Vraagt u een vergunning aan vanwege invoering van betaald parkeren in uw wijk? De parkeervergunning wordt, na ontvangst van uw betaling, uiterlijk in de week vóór de ingangsdatum van betaald parkeren toegestuurd.

Bezwaar maken

Als uw aanvraag van een parkeervergunning is afgewezen en u het niet eens bent met de gronden voor afwijzing, kunt u bezwaar maken.

Gepubliceerd: 
31 maart 2014
Laatste wijziging: 
22 december 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?