Uw zoekopdracht
Product

Melding doen van huwelijk voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Gepubliceerd: 
29 september 2015
Laatste wijziging: 
16 november 2015

Wonen u en uw partner in het buitenland? En wilt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet u dit eerst aangeven bij de gemeente Den Haag. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'. Per 1 september is de ondertrouw vervallen. U maakt kenbaar dat u 'het voornemen hebt met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan'.

 • U bent niet verplicht in Den Haag te trouwen of daar uw partnerschap te laten registreren.

 • Woont u beiden buiten Nederland? Dan bent u verplicht uw voornemen in Den Haag kenbaar te maken.

 • U kunt in elke gemeente trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. De gemeente Den Haag stuurt uw voornemen door naar de gemeente waar u gaat trouwen. Neem contact op met de gemeente waar u gaat trouwen om te weten welke documenten u moet overleggen. En wanneer u vragen heeft over het formulier dat u moet invullen. Bij die gemeente maakt u vervolgens een afspraak voor het inleveren van deze documenten voor uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap en over de getuigen, huwelijksdatum, huwelijkslocatie.

Wat heeft u nodig om uw voornemen te registreren?

Document Wanneer nodig? Toelichting
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs Altijd Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de getuigen Altijd Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte Als u in het buitenland woont en eerder getrouwd bent geweest of een partnerschap hebt gehad. Als u in Nederland woont en de gemeente waar u wilt trouwen erom vraagt. De echtscheidingsakte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden.
Een recent afschrift van uw geboorteakte U moet een geboorteakte inleveren als u uit het buitenland komt en uw geboorteakte nog niet eerder hebt laten registreren bij de gemeente
Een verklaring van ongehuwdheid Als u of uw partner in het buitenland woont. Of als u beiden de Nederlandse nationaliteit hebt, maar 1 van u beiden korter dan 1 jaar in Nederland woont.

Download de Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

 • Het formulier melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap. Dit formulier moet door beide partijen ondertekend worden. Stuur dit formulier (volledig ingevuld en ondertekend) samen met een kopie legitimatiebewijs per e-mail naar lt@denhaag.nl. Bewaar het originele document goed! Uw trouwgemeente kan deze ook opvragen. Heeft u beiden de Nederlandse nationaliteit, heeft u de nationaliteit van 1 van de EU-lidstaten of heeft u een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd? Download dan de Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (korte versie). Zorg dat het door beide partijen ondertekend is.

  • Heeft u beiden de Nederlandse nationaliteit, heeft u de nationaliteit van 1 van de EU-lidstaten of heeft u een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd? Download dan de Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (korte versie). Zorg dat het door beide partijen ondertekend is.
  • Heeft 1 van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit, heeft u niet de nationaliteit van 1 van de EU-lidstaten of heeft u geen verblijfsvergunning regulier of geen asiel voor onbepaalde tijd? Download dan de Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (lange versie). Zorg dat het door beide partijen ondertekend is.

 • Mail het formulier dat voor u van toepassing is naar lt@denhaag.nl, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs. Bewaar het originele document goed. Uw trouwgemeente kan dit document altijd opvragen.

Anderstalige documenten


Voorwaarden

 • Eén van u beiden bezit de Nederlandse nationaliteit.
 • U woont allebei niet in Nederland.
 • Beide partijen moeten in het buitenland woonachtig zijn.
 • Tenminste 1 van beide partners heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U maakt tenminste 2 weken voor de geplande huwelijksdatum uw voornemen kenbaar. Wacht liever niet tot 2 weken voor de geplande datum. Maak uw voornemen kenbaar zodra u het besluit heeft genomen. Het voornemen is 1 jaar geldig. Trouwt u pas na 1 jaar? Dan moet u opnieuw uw voornemen kenbaar maken.
 • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd). En in sommige gevallen ook van de overheid (minister van Justitie). Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.  
 • Onder curatele gesteld? dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.

Kosten

Gratis. U betaalt wel eventuele kosten voor de trouwlocatie, trouwboekje en afschrift akte.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 1 week een bericht dat wij uw voornemen en de bijbehorende documenten naar de gemeente hebben gestuurd waar u gaat trouwen. Daarna neemt de gemeente waar u gaat trouwen contact met u op.

Is het formulier niet volledig ingevuld? Of heeft u geen kopie legitimatie toegevoegd? Dan ontvangt u hier binnen 1 week een e-mail over.

Gepubliceerd: 
29 september 2015
Laatste wijziging: 
16 november 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?