Uw zoekopdracht
Product

Exploitatievergunning horecabedrijf

Gepubliceerd: 
09 september 2015
Laatste wijziging: 
09 september 2015

Om een horecabedrijf in Den Haag te beginnen moet u in het bezit zijn van een exploitatievergunning.

Bent u een startende horecaondernemer en heeft u een pand gezien waarin u graag een horecabedrijf wilt beginnen? Of wilt u een bestaand horecabedrijf overnemen of wijzigen? Met een beginselaanvraag horeca weet u of dit mag in dat pand.

Vraag een exploitatievergunning aan

De exploitatievergunning voor een horecabedrijf kan niet aan iemand anders doorgegeven worden. De vergunning is strikt persoonlijk.

Soms mag een nieuwe ondernemer van een horecabedrijf tijdelijk gebruik maken van de vergunning van de vorige ondernemer. De nieuwe ondernemer moet dan wel binnen 13 weken een complete aanvraag indienen voor dezelfde zaak nadat de vorige ondernemer is gestopt. De precieze voorwaarden staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV).

Nodig bij uw aanvraag

 • een tekening van de locatie (plattegrond schaal 1:100)
 • een document waaruit blijkt wat de juridische relatie is van de ondernemer met het pand. Denk aan een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst.
 • een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over het soort werkzaamheden, de producten, de exploitatievorm en de doelgroep
 • een aanvraag voor een drank- en horecavergunning (als het gaat om een inrichting waar alcohol wordt geschonken)
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (als het gaat om een inrichting waar geen alcohol wordt geschonken)
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • een ingevuld Bibob-formulier. De Wet Bibob staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Voorwaarden

Voor het verlenen van een vergunning bestaan verschillende weigeringsgronden. U krijgt in ieder geval geen vergunning als:

 • uw horecabedrijf in strijd is met het bestemmingsplan.
 • u in enig opzicht van slecht levensgedrag bent.
 • de aanvraag niet overeenstemt met de feitelijke situatie.
 • u alcoholhoudende drank wilt schenken en de drank- en horecavergunning is geweigerd.

Kosten

De gemeente berekent kosten om uw aanvraag voor een exploitatievergunning in behandeling te nemen (leges). Die kosten betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt. De leges zijn in 2015: € 1.449,89.

Hoe lang duurt het?

Als u aan alle eisen voldoet, ontvangt u de vergunning binnen 13 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. Ook een eventuele afwijzing ontvangt u binnen 13 weken.

Gepubliceerd: 
09 september 2015
Laatste wijziging: 
09 september 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?