Uw zoekopdracht
Product

Exploitatievergunning horeca

Gepubliceerd: 
27 januari 2016
Laatste wijziging: 
12 februari 2016

Om een horecabedrijf in Den Haag te beginnen moet u in het bezit zijn van een exploitatievergunning. Wanneer u alcohol wilt schenken heeft u ook een drank- en horecavergunning nodig. Deze vraagt u samen met de exploitatievergunning aan.

Bent u een startende horecaondernemer en heeft u een pand gezien waarin u graag een horecabedrijf wilt beginnen? Of wilt u een bestaand horecabedrijf overnemen of wijzigen? Met een beginselaanvraag horeca weet u of dit mag in dat pand.

Vraag een exploitatievergunning aan

De exploitatievergunning voor een horecabedrijf kan niet aan iemand anders doorgegeven worden. De vergunning is strikt persoonlijk.

Soms mag een nieuwe ondernemer van een horecabedrijf tijdelijk gebruik maken van de vergunning van de vorige ondernemer. De nieuwe ondernemer moet dan wel binnen 13 weken nadat de vorige ondernemer is gestopt een complete aanvraag indienen voor ongewijzigde voortzetting van dezelfde zaak. De precieze voorwaarden staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV).

Nodig bij uw aanvraag

  • een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over het soort werkzaamheden, de producten, de exploitatievorm en de doelgroep
  • een document waaruit blijkt wat de juridische relatie is van de ondernemer met het pand. Denk aan een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst
  • een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de bestemming van de te onderscheiden ruimten en de grenzen van het terrein van de horeca-inrichting
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn
  • een ingevuld Bibob-formulier. Dit is verplicht volgens de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

Weigeringsgronden

Voor het verlenen van een vergunning bestaan verschillende weigeringsgronden. U krijgt in ieder geval geen vergunning als:

  • uw horecabedrijf in strijd is met het bestemmingsplan
  • u in enig opzicht van slecht levensgedrag bent
  • de aanvraag niet overeenstemt met de feitelijke situatie
  • u alcoholhoudende drank wilt schenken en de drank- en horecavergunning is geweigerd.

Kosten

Een exploitatievergunning horeca kost € 1.472,35 (2016). Dit bedrag moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.

Afspraak

Een medewerker van de horecabalie van de gemeente neemt binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Uw aanvraag en de bijlagen moeten tijdens de afspraak op volledigheid gecontroleerd en ondertekend worden. Dit is wettelijk verplicht.

Hoe lang duurt het?

De behandeling van uw aanvraag duurt 13 weken.

Gepubliceerd: 
27 januari 2016
Laatste wijziging: 
12 februari 2016

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?