Uw zoekopdracht
Product

Drank- en horecavergunning

Gepubliceerd: 
01 januari 2015
Laatste wijziging: 
14 april 2015

Op grond van de Drank- en Horecawet (artikel 3, 1e lid) is het verboden zonder daartoe strekkende vergunning van de burgemeester een horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen.

Bent u een startende horecaondernemer of neemt u een zaak over? Kijk dan op www.denhaag.nl/horeca.

Vraag een drank- en horecavergunning aan

Afspraak

Een medewerker van de horecabalie van de gemeente neemt binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Uw aanvraag en de bijlagen moeten tijdens de afspraak op volledigheid gecontroleerd en ondertekend worden. Dit is wettelijk verplicht.

Nodig bij de aanvraag

 • verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden (bedrijfsleiders) die op de aanvraag staan vermeld (lees hierover meer op www.svh.nl).
 • recent uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP voorheen GBA)
 • leidinggevendenverklaring van alle leidinggevenden die op de aanvraag staan vermeld
 • arbeidsovereenkomst(en)
 • kopie legitimatiebewijs
 • uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • de exacte afmetingen van de ruimte en eventueel de terrassen die daarbij horen
 • documenten waaruit blijkt hoe u uw onderneming financiert.
 • ingevuld Bibob-formulier. Dit is verplicht volgens de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Op het formulier vult u onder meer gegevens in over de financiering van het bedrijf.

Voorwaarden

1. De leidinggevende:

 • staat niet onder curatele
 • vertoont geen slecht levensgedrag
 • is 21 jaar of ouder

2. De inrichting of een leidinggevende voldoet aan de eisen die gesteld worden in:

 • het ‘Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet’
 • het 'Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne'
 • het 'Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999'
 • U vindt deze besluiten op www.wetten.nl.

3. U heeft de juiste informatie in de aanvraag vermeld.

Kosten

De gemeente berekent kosten om een aanvraag voor een drank- en horecavergunning in behandeling te nemen (leges). Die kosten betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt. De leges voor een drank- en horecavergunning zijn in 2015: € 319,47.

Hoe lang duurt het?

Als u voldoet aan de eisen ontvangt u de drank- of horecavergunning binnen 3 maanden nadat u de aanvraag heeft gedaan.

Gepubliceerd: 
01 januari 2015
Laatste wijziging: 
14 april 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?