Uw zoekopdracht
Product

Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Gepubliceerd: 
25 februari 2013
Laatste wijziging: 
08 februari 2016

Bent u het niet eens met de gemeentelijke belasting die u moet betalen of met de WOZ-waarde van uw pand? Dan kunt u daartegen bezwaar maken.

U kunt bezwaar maken tegen verschillende belastingaanslagen. Let op: bezwaar maken is iets anders dan kwijtschelding aanvragen.

 • Bezwaar maken kan digitaal als u in Den Haag woont. U heeft hierbij uw aanslagbiljet nodig.
Soort belasting Bezwaarformulier
Afvalstoffenheffing, onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, WOZ-waarde: Bezwaarschrift aanslag- en beschikkingsbiljet
Precariobelasting: Bezwaarschrift precariobelasting
Hondenbelasting: Bezwaarschrift hondenbelasting
Toeristenbelasting, Rioolheffing grootafvoer, Leges, Marktgelden, Binnenhavenbelasting Bezwaarschrift overige gemeentelijke belastingen

Bezwaar woonlastennota

U kunt tegen de woonlastennota ook bezwaar maken met het reactieformulier dat is meegestuurd. Vermeld daarbij:

 • tegen welke belasting u bezwaar maakt
 • waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag of de WOZ-beschikking
 • datum
 • uw naam en adres (als gemachtigde).

Stuur het ondertekende bezwaarschrift op naar Belastingzaken.

Wanneer bezwaar maken

U kunt bezwaar maken in de volgende gevallen:

 • U bent het als eigenaar niet eens met de WOZ-waarde van uw pand.
 • U bent het niet eens met de gemeentelijke belastingen die u moet betalen.
 • U heeft kwijtschelding aangevraagd en u bent het niet eens met de beslissing van de directeur der Gemeentebelastingen.
 • U bent het niet eens met een aanmaning.
 • U bent het niet eens met de kosten van het dwangbevel.

Voorwaarden

 • U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de dagtekening die op de woonlastennota, het aanslagbiljet, de aanmaning of het dwangbevel staat.
 • In het geval van een bezwaar op een beslissing over kwijtschelding moet uw bezwaar binnen 10 dagen na de datum die op de brief met de beslissing staat bij Belastingzaken ingediend zijn.

Belastingzaken ziet het bezwaarschrift tegen een aanslag direct als een verzoek om uitstel van betaling. Dat geldt alleen voor de bedragen op het aanslagbiljet waarmee u het niet eens bent. Betaal het deel van de aanslag waartegen u geen bezwaar maakt wel. Anders kunt u een aanmaning krijgen.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 2 weken krijgt u bericht dat Belastingzaken uw bezwaarschrift heeft ontvangen.
 • Belastingzaken handelt uw bezwaar in de meeste gevallen af in hetzelfde jaar als waarin u het bezwaarschrift heeft opgestuurd.

Andere bezwaarprocedures

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente over Sociale Zaken, een naheffing parkeerbelasting (parkeerbon) of overige zaken zoals subsidies of vergunningen? Daar zijn andere bezwaarprocedures voor.

Gepubliceerd: 
25 februari 2013
Laatste wijziging: 
08 februari 2016

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?