Uw zoekopdracht
Product

Betalingsregeling belastingen

Gepubliceerd: 17 februari 2014 Laatste wijziging: 17 februari 2014

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen binnen de termijn die op het aanslagbiljet/de woonlastennota staat? En is automatische incasso voor u geen oplossing? Misschien is een betalingsregeling een mogelijkheid. U maakt dan met Belastingzaken afspraken over de betaling. Het aanvragen van een betalingsregeling is ook nog mogelijk als u een aanmaning of dwangbevel heeft ontvangen. Voor parkeerbelasting kunt u geen betalingsregeling aanvragen.

 • Vraag digitaal een betalingsregeling aan. Als u niet inlogt met DigiD moet u het formulier printen, ondertekenen en per post opsturen. Zonder handtekening wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Vraag betalingsregeling aan

 • Kijk per onderdeel (inkomsten, uitgaven, bezittingen/vermogen) wat u in uw situatie moet opsturen:

Inkomsten

 • kopie van de laatste loonstrook/maandspecificatie van uw loon of uitkering en/of dat van uw partner (geen jaaropgave). Bij werk via uitzendbureau de gegevens van de laatste 3 maanden.
 • studiefinanciering: kopie van 'het bericht' (beide pagina's)
 • kopie van de laatste betaling van uw pensioen
 • bewijs van de alimentatie die u ontvangen heeft voor volwassenen en kinderen
 • kopie van de teruggave inkomstenbelasting/heffingskorting van de Rijksbelastingdienst
 • kopie van de woontoeslag en/of vangnetregeling
 • kopie van de zorgtoeslag
 • kopie van tegemoetkoming ziektekosten

Uitgaven

 • kopie van uw laatste huuroverzicht
 • kopie van de laatste jaargegevens en de laatste aangifte inkomstenbelasting van de hypotheekrente en/of erfpachtcanon
 • kopie van de laatste betaling van de premie ziektekostenverzekering (basis en aanvullend)
 • kopie van de laatste betaling van alimentatie

Bezittingen/vermogen

 • spaargeld op bankrekening: kopie van het laatste bankafschrift
 • eigen huis: kopie van de laatste jaargegevens van uw hypotheek

U kunt de betalingsregeling ook aanvragen voor iemand anders, bijvoorbeeld omdat die persoon geen internet heeft. 

Betalingsregeling voor ondernemers

Heeft u naast loon/uitkering/pensioen ook inkomsten uit zakelijke activiteiten (bijvoorbeeld verhuur van onroerend goed) of vraagt u als bedrijf/ondernemer een betalingsregeling aan dan gelden er extra voorwaarden. U kunt een betalingsregeling alleen schriftelijk aanvragen. Stuur een brief naar Belastingzaken.

Hoe lang duurt het?

U krijgt de beslissing over de betalingsregeling binnen 2 weken te horen.

Stuur artikel door

*verplicht