Uw zoekopdracht
Product

Activiteitensubsidie

Gepubliceerd: 
17 december 2014
Laatste wijziging: 
23 januari 2015

Heeft u een idee waarmee u de leefbaarheid in uw stadsdeel kunt verbeteren? Of het welzijn in uw wijk? Het stadsdeel kan uw idee mogelijk financieel ondersteunen met een activiteitensubsidie.

Vraag digitaal subsidie aan

Let op! Om dit formulier succesvol te kunnen afronden, moet u het Plan van aanpak en begroting als bijlage toevoegen. Het advies is om dit document vóór het invullen van het digitale formulier alvast klaar te zetten.

Aanvraag per post

U kunt de activiteitensubsidie ook schriftelijk aanvragen. Print het formulier dat u nodig heeft, vul het in en stuur het per post naar:

Burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag
E-mailadres: subsidies@denhaag.nl

 • Wilt u de activiteitensubsidie aanvragen als individuele bewoner? Gebruik dit formulier:

 • Wilt u de activiteitensubsidie aanvragen voor een bewonersorganisatie? Gebruik dit formulier:

Handreiking regeling

De meest gestelde vragen over de subsidieregeling staan in de handreiking bij de regeling. Daarin leest u onder andere waarvoor de subsidie bedoeld is (en waarvoor niet), hoe een aanvraag werkt, aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen en wanneer een subsidie wordt uitbetaald.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een activiteitensubsidie zijn:

 • Uw idee is specifiek bedoeld voor het stadsdeel waar u de subsidie aanvraagt 
 • De subsidie is bedoeld voor eenmalige uitgaven
 • Uw idee moet passen binnen de ambities van het stadsdeelplan
 • De subsidie is bedoeld voor ideeën op het gebied van participatie, leefbaarheid, welzijn, jeugd en cultuur
 • U moet een plan van aanpak en een uitgewerkte begroting meesturen met uw aanvraag 
 • Uw idee of project moet in het jaar van aanvraag uitgevoerd en afgerond worden 
 • Vraagt u subsidie aan voor een activiteit, dan moet die openbaar toegankelijk zijn
 • U kunt geen subsidie aanvragen voor vergoedingen voor vrijwilligerswerk of voor consumpties
 • De gemeente kan de subsidie uitbetalen aan een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bewonersorganisatie. 
 • Wanneer u als individu een aanvraag doet, kan het stadsdeel u helpen bij het vinden van een geschikte rechtspersoon om mee samen te werken.
 • Bestaat uw bewonersgroep niet uit een rechtspersoon, dan kunt u op basis van een model-akte een stichting of vereniging oprichten. Registratie bij de notaris kost € 500.

Voor wie?

1.  (Bewoners)organisaties:

Bent u initiatiefnemer en heeft u uw aanvraag via een rechtspersoon gedaan, dan moet u een contract stadsdeelsubsidie tussen u en de rechtspersoon (vrijwilligers- of bewonersorganisaties) invullen en ondertekenen.

Basissubsidie (operationele subsidie) voor bewonersorganisaties

Bewonersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor kosten die ze maken voor:

 • kantoor- of vergaderruimte, bureaukosten en communicatie
 • administratieve ondersteuning

Deze subsidie heet een basissubsidie. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal inwoners van een wijk. De voorwaarden staan genoemd in het aanvraagformulier. Stuur voor het aanvragen van een basissubsidie de jaarbegroting van uw organisatie mee.

2. Organisaties die werken met vrijwilligers:

Werkt u met vrijwilligers? Dan kunt u voor deze vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Het is in veel gevallen mogelijk de kosten voor de aanvraag van een VOG te declareren.

Hoe lang duurt het?

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. De inzet is binnen 6 weken uw aanvraag af te handelen.

Gepubliceerd: 
17 december 2014
Laatste wijziging: 
23 januari 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?