Uw zoekopdracht
Product

Individuele parkeerplaats gehandicapten

Gepubliceerd: 
01 januari 2014
Laatste wijziging: 
12 november 2014

Een individuele gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of werk is gekoppeld aan het kenteken van uw voertuig. Het is een speciale parkeerplek die alleen voor uw voertuig bestemd is.

Ieder voertuig op een individuele gehandicaptenparkeerplaats in een betaald parkeergebied moet voorzien zijn van een geldig betalingsbewijs. Dit kan zijn een bewonersparkeervergunning voor gehandicapten, een geldige parkeervergunning, een geldig parkeerticket uit de parkeerautomaat of via gsm-parkeren.

 • Print het aanvraagformulier Parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap en vul het in.

 • Verstuur het formulier naar het adres dat onderaan het formulier staat.
 • Maak het geld voor de kosten van de medische beoordeling over op:
  rekeningnummer NL85BNGH0285138375 ten name van Gem. Den Haag GGD/SMZ.
  Onder vermelding van: medische beoordeling, de naam en voorletters van de aanvrager.
 • U kunt deze kosten niet aan de balie van GGD/SMZ betalen.
 • De GGD, afdeling Sociaal Medische Zorg (SMZ) neemt uw aanvraag in behandeling zodra zij de kosten voor de medische beoordeling heeft ontvangen. U krijgt dan een oproep waarop staat waar en wanneer u verwacht wordt voor de medische beoordeling.

Nodig bij uw aanvraag

Bezwaar maken

Als uw aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats is afgewezen, kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen via Mijn Haagse Zaken. U logt dan in met uw DigiD.

Verhuizen

Gaat u verhuizen en wilt u op uw nieuwe adres ook een parkeerplaats? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag via telefoonnummer 14 070. Er komt dan een verkeerstechnisch onderzoek om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Voorwaarden

 • U voldoet aan de eisen voor het krijgen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart
 • U komt niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats als u over een eigen parkeerplaats beschikt of als er bij uw woning en/of uw werk doorgaans voldoende parkeerplaatsen zijn.
 • De parkeerdruk in uw straat is van belang. Als er in uw straat veel auto’s parkeren, dan is de kans dat u een gehandicaptenparkeerplaats krijgt toegewezen groter.

Voor passagiers gelden de volgende aanvullende voorwaarden

 • Het kenteken van het voertuig waarvoor u een parkeerplaats aanvraagt moet geregistreerd staan op uw huisadres.
 • De gezondheidstoestand van uw inwonende partner of huisgenoot speelt ook een rol. Er wordt gekeken of hij of zij u kan begeleiden bij het in- en uitstappen van een voertuig. Vindt u dat uw inwonende partner of huisgenoot u niet kan begeleiden bij het in- en uitstappen? Verplaatst u zich per rolstoel en vindt u dat uw inwonende partner of huisgenoot u niet langdurig kan voortduwen in een rolstoel? Hij of zij moet dan mogelijk ook worden beoordeeld door een arts van GGD/SMZ. Aan de beoordeling van uw partner of huisgenoot zijn ook kosten verbonden.
 • Ook bekijkt de gemeente of een bestuurder veilig kan stoppen bij uw woning om u te helpen bij het in- en uitstappen.

Regels aanleggen parkeerplaats

 • Een plaats wordt aangelegd op de eerst mogelijke parkeerplaats vanaf de voordeur van het woon- of werkadres.
 • Een plaats wordt niet aangelegd binnen 5 meter van een kruispunt 
 • Een plaats wordt niet aangelegd voor een uitrit.
 • De voorkeur gaat uit naar een insteekvak vanwege afmeting en belasting op de openbare weg.
 • Bij de parkeerplaats wordt evenwijdig aan de weg een bord geplaatst, conform de uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer).

Kosten

De medische beoordeling en de parkeerplaats zijn niet gratis. De volgende kosten zijn mogelijk:

aanleg individuele parkeerplaats € 350
verplaatsing individuele parkeerplaats € 261
medische beoordeling
vervanging onderbord bij wijziging kenteken
opnieuw aanbrengen van de lijnen op straat

Vergoeding

Heeft u kosten gemaakt voor de parkeerplaats en een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor deze kosten.

Hoe lang duurt het?

Als uit de uitslag van uw medische beoordeling blijkt dat u voldoet aan de eisen, legt de gemeente binnen 12 weken de gehandicaptenparkeerplaats aan.

Gepubliceerd: 
01 januari 2014
Laatste wijziging: 
12 november 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?