Uw zoekopdracht
Product

Ontheffing milieuzone

Gepubliceerd: 
15 oktober 2013
Laatste wijziging: 
26 juni 2015

In de Haagse binnenstad is een milieuzone ingesteld om de lucht schoon te houden. Met een ontheffing voor de milieuzone kan een 'te vuile' vrachtwagen de zone toch in.

Vrachtwagens die te veel vervuilende stoffen uitstoten mogen de milieuzone niet in. Maar soms is toegang tijdelijk toch nodig. Bijvoorbeeld wanneer uw schonere vrachtwagen nog niet geleverd is. Voor zulke gevallen is er een ontheffing. U kunt hiervoor een dagontheffing aanvragen en in sommige gevallen een langdurige ontheffing. 

Vraag dagontheffing aan

 • Vraag de dagontheffing digitaal aan. Bij uw digitale aanvraag wordt direct gecontroleerd of uw vrachtwagen toegang tot de milieuzone heeft. Dat gebeurt via het kenteken. Als het programma uw kenteken niet herkent, bel dan (070) 353 28 75.
 • U kunt de dagontheffing ook aanvragen via e-mailadres milieuzone@denhaag.nl.

Let op: De dagontheffing is pas geldig als u per e-mail of brief een bevestiging van de gemeente heeft ontvangen dat de ontheffing is verleend.

Nodig bij aanvraag dagontheffing

 • kentekenbewijs deel 1A van de vrachtwagen
 • datum waarop u de milieuzone binnen wilt rijden

Voorwaarden dagontheffing

 • Met een dagontheffing voor de milieuzone mag een 'te vuile' vrachtwagen toch de milieuzone in.
 • Per kenteken kan maximaal 12 keer per kalenderjaar een dagontheffing worden aangevraagd.
 • Die dagontheffing moet op de dag van binnenkomst in de milieuzone worden aangevraagd.
 • Dit mag met terugwerkende kracht maar moet op dezelfde dag. Als u bijvoorbeeld om 13.00 uur zonder dagontheffing in de milieuzone komt, moet u diezelfde dag vóór 24.00 uur via internet een dagontheffing aanvragen.
 • De dagontheffing gaat op de betreffende dag in om 0.00 uur en eindigt om 6.00 uur in de ochtend van de volgende dag.
 • De controle gebeurt digitaal op basis van het kenteken. Er hoeft dus geen bewijs van betaling of een ontheffing in de vrachtwagen aanwezig te zijn.

Kosten dagontheffing

Vanaf 1 januari 2015: € 27,25.

Langdurige ontheffing

Soms is een verbod om de zone binnen te mogen rijden onredelijk of bieden 12 dagontheffingen geen oplossing. Bijvoorbeeld als bedrijven schone vrachtwagens hebben besteld, maar nog wachten op de levering. Of als bedrijven failliet dreigen te gaan als zij nieuwe schone vrachtwagen moeten kopen. In zulke gevallen kunt u met bewijsstukken een langdurige ontheffing aanvragen. Hoe lang de ontheffing geldig is, wordt per geval bepaald.

 • Vraag de langdurige ontheffing aan met het aanvraagformulier bijzondere (langdurige) ontheffing milieuzones.

 • Print het formulier, vul het in en stuur het met de benodigde bijlagen naar:
  Dienst Stadsbeheer, Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag.

Nodig bij aanvraag langdurige ontheffing

 • kentekenbewijs deel 1A van de vrachtwagen
 • bewijzen dat u aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld een recente accountantsverklaring waarin aangegeven wordt dat het bedrijf om economische reden niet in staat is om een schone vrachtwagen aan te schaffen. In geval van de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen dient als bewijs een kopie van het aankoopbewijs met daarop de euroklasse van de motor van de aan te schaffen vrachtwagen en de verwachte datum van levering.

Voorwaarden langdurige ontheffing

Als u vaker dan 12 keer per jaar met dezelfde vrachtwagen in de Haagse milieuzone moet komen en dus niet uit de voeten kunt met dagontheffingen, dan kunt u in aanmerking komen voor een langdurige ontheffing. Langdurige ontheffingen kunnen worden verleend als:

 • aangetoond wordt dat het bedrijf financieel niet in staat is om een schonere vrachtwagen aan te schaffen en er ook geen andere mogelijkheden zijn om wel te voldoen aan de eisen van de milieuzone (bijvoorbeeld via het aanvragen van dagontheffingen, maximaal 12 per kenteken per jaar).
 • een andere vrachtwagen is besteld die wel voldoet aan de eisen van de milieuzone maar waarvoor een levertijd geldt.
 • de vrachtwagen hobbymatig wordt gehouden en regelmatig in de milieuzone moet zijn.

Kosten langdurige ontheffing

Vanaf 1 januari 2015: € 133,80.

Het aanvragen van een ontheffing voor meerdere kentekens in één keer wordt gezien als één aanvraag waarvoor slechts één keer leges hoeven te worden betaald.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit op uw verzoek om ontheffing? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen via www.denhaag.nl/bezwaar.

Gepubliceerd: 
15 oktober 2013
Laatste wijziging: 
26 juni 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?