Uw zoekopdracht
Product

Rijbewijs omwisselen uit EU/EER of Zwitserland

Gepubliceerd: 
01 januari 2016
Laatste wijziging: 
28 december 2015

Een rijbewijs uit de EU/EER of Zwitserland is nog maximaal 10 jaar geldig als u in Nederland komt wonen. U kunt uw buitenlandse rijbewijs in de tussentijd omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Hiervoor doet u een aanvraag bij de gemeente.

Maak een afspraak

 • Maak een afspraak voor het omwisselen van uw rijbewijs.

Hoe werkt het omwisselen van een rijbewijs?

 • U gaat persoonlijk langs bij de balie van Publiekszaken om uw rijbewijs om te wisselen.
 • Een baliemedewerker neemt uw buitenlandse rijbewijs in. U krijgt een kopie en een ontvangstbewijs.
 • De baliemedewerker stuurt uw aanvraag en buitenlandse rijbewijs op naar RDW.
 • RDW bekijkt uw aanvraag en stuurt u een afhaalbewijs als u het rijbewijs bij de gemeente kunt afhalen.
 • U haalt uw rijbewijs persoonlijk op, bij het stadsdeelkantoor waar u het heeft aangevraagd. Dit moet u binnen 3 maanden na uw aanvraag doen. Daarna wordt het document ongeldig en is de gemeente verplicht het te vernietigen. Wilt u na deze 3 maanden toch een rijbewijs? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen en opnieuw betalen.
 • U krijgt uw omgewisselde rijbewijs niet terug. RDW stuurt het rijbewijs naar het land van afgifte.

Nodig bij het omwisselen

 • Een pasfoto. Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. De foto moet bijvoorbeeld goedgelijkend zijn, in kleur zijn en recht van voren zijn gemaakt. U vindt alle eisen in Eisen aan foto paspoort.

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Het rijbewijs dat u wilt omwisselen. Dit wordt ingenomen.
 • Wilt u een rijbewijs omwisselen dat alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden, bijvoorbeeld in het Grieks? Dan moet u een vertaling van dat rijbewijs meebrengen naar het loket. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, de ambassade of het consulaat.
 • Afhankelijk van uw situatie een verklaring van geschiktheid
 • Bent u een buitenlandse student? Dan heeft u ook een bewijs van inschrijving van uw onderwijsinstelling nodig.
 • Is uw buitenlandse rijbewijs gestolen of vermist? U vult een verklaring van vermissing in tijdens uw aanvraag van een nieuw rijbewijs op het stadsdeelkantoor èn neemt een verklaring mee van de autoriteit die het rijbewijs heeft afgegeven.
 • Is de geldigheidsduur van het buitenlands rijbewijs verstreken? Dan heeft u ook een verklaring van geen bezwaar nodig van de instantie die het rijbewijs aan u heeft verstrekt (afgevende autoriteit).

Voorwaarden

U staat ingeschreven bij de gemeente Den Haag.

Wilt u weten voor wanneer u uw buitenlandse rijbewijs moet omwisselen? Dit hangt af van uw leeftijd, de datum waarop uw rijbewijs is afgegeven èn de datum van uw vestiging in Nederland.

 • Is uw buitenlandse rijbewijs afgegeven voor uw 65e verjaardag? Dan is uw rijbewijs 10 jaar geldig na datum van afgifte.
 • Is uw buitenlandse rijbewijs afgegeven tussen uw 65e en 70e verjaardag? Dan is uw rijbewijs geldig tot de dag dat u 75 jaar wordt.
 • Is uw buitenlandse rijbewijs afgegeven na uw 70e jaar? Dan kunt u het rijbewijs 5 jaar gebruiken.
 • Zit er meer dan 10 jaar tussen de afgiftedatum van uw buitenlandse rijbewijs en uw vestiging in Nederland? En is uw rijbewijs nog steeds geldig? Dan kunt u tot 1 jaar nadat u in Nederland komt wonen met uw buitenlandse rijbewijs rijden. Als u na dat jaar een motorvoertuig wilt besturen, moet u een Nederlands rijbewijs aanvragen.

Voorwaarden nationaliteit

Om een Nederlands rijbewijs te krijgen moet u aan 1 van de volgende eisen voldoen:

 • U heeft een nationaliteit uit een van de EU-landen, EER of Zwitserland.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning.

Kosten

Een rijbewijs omwisselen kost in 2016 € 38,80. U moet deze kosten meteen bij uw aanvraag betalen. U kunt op de stadsdeelkantoren alleen pinnen. Op stadsdeelkantoor Centrum kunt u pinnen en contant betalen.

Gepubliceerd: 
01 januari 2016
Laatste wijziging: 
28 december 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?