Uw zoekopdracht
Product

Aanschrijving pand, informatie opvragen

Gepubliceerd: 23 april 2013 Laatste wijziging: 15 januari 2014

U kunt bij de gemeente navragen of er een aanschrijving rust op een pand.

Is een woning, woonkeet, woonwagen of bedrijfspand in slechte staat? Dan kan de gemeente de eigenaar verplichten het pand op te knappen binnen een bepaalde tijd. De gemeente legt dan een zogenoemde ‘aanschrijving’ op het pand. Bij een aanschrijving bericht de gemeente de eigenaar dat hij zijn pand moet opknappen.

Als niet-eigenaar kunt u navragen of er op een bepaald pand een aanschrijving ligt. Bijvoorbeeld wanneer u erover denkt dat pand te gaan huren of kopen.

Wat is in slechte staat?

In slechte staat betekent dat het pand niet (meer) aan de eisen voldoet uit het Bouwbesluit, de gemeentelijke Bouwverordening óf een bestemmingsplan.

In het Bouwbesluit zijn bij de technische voorschriften de volgende onderwerpen belangrijk:

  • veiligheid
  • gezondheid
  • bruikbaarheid
  • energiezuinigheid
  • milieu

In het bestemmingsplan zijn de volgende onderwerpen van belang:

  • bestemming van het pand
  • gebruik van het pand
  • bouwmassa (inhoud van het pand)

Kosten

  • Bij het (landelijk) Kadaster kunt u via www.kadaster.nl navragen of er al dan niet een aanschrijving op het pand rust. Voor dit kadastraal bericht betaalt u € 3,20. U kunt dit kadastraal bericht opvragen via www.kadaster.nl U kiest op deze website voor het vakje 'particulier', online producten kopen.
  • Als er een aanschrijving op het pand rust, kunt u gratis een afschrift hiervan opvragen door een e-mail te sturen naar wkpb@denhaag.nl. Voeg bij deze digitale aanvraag ook het kadastraal bericht van het (landelijk) Kadaster. Er zijn geen kosten verbonden aan het opvragen van een afschrift van een aanschrijving op een pand.

Stuur artikel door

*verplicht