Uw zoekopdracht

Wet werken naar vermogen, huishoudtoets, wederkerigheidsprincipe en re-integratie - RIS 250421

Gepubliceerd: 17-07-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Auteur:
C.J. Pluimgraaff (CDA)
Type(n):
BEANTWOORDE SCHRIFTELIJKE VRAAG
Organen:
B&W
Kenmerken:
sv 339 (2012)
Gebruik in vergaderingen:
College van B&W - dinsdag 17 juli 2012


Door de fractie van het CDA wordt een aantal vragen gesteld over de Wet werken naar vermogen, de huishoudtoets, het wederkerigheidsprincipe en re-integratie. Gevraagd wordt of er in Den Haag wordt toegewerkt naar het uitgangspunt dat er per huishouden maximaal één uitkering wordt uitgekeerd. Ook wordt gevraagd of de wethouder van mening is dat het wederkerigheidsprincipe meer toegepast dient te worden in
Den Haag. Tenslotte wordt gevraagd of er binnen de huidige wet verdere mogelijkheden zijn om re-integratie van groepen die ver van de reguliere arbeidsmarkt stonden, te bevorderen.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag