Uw zoekopdracht

Voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Witte Vlekken - RIS 158610

Gepubliceerd: 28-10-2008

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
RAADSVOORSTEL
Organen:
B&W
Kenmerken:
rv 228 (2008)
Gebruik in vergaderingen:
RAAD 2008-11-27 - donderdag 27 november 2008 , SRO 2008-11-14 - vrijdag 14 november 2008 , B&W 2008-10-28 - dinsdag 28 oktober 2008

Bij raadsmededeling van 27 mei 2008 (rm 115 (2008) RIS 155272) is aan de raad toegezonden het Ontwerp-bestemmingsplan Witte Vlekken. Het ontwerpplan heeft van 17 juni t/m 28 juli 2008 ter inzage gelegen. Er zijn 9 zienswijzen ingediend. De zienwijzen van het Hoogheemraadschap Delfland en Mevrouw M.A. Ferner van Det namens Yvinya b.v. hebben geleid tot wijzigingen in het plan. De overige zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het plan. Verder zijn ambtshalve wijzigingen aangebracht (zie paragraaf 'Ambtshalve wijzigingen).

DocumentZoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag