Uw zoekopdracht

Voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Smidsplein e.o. - RIS 247154

Gepubliceerd: 06-03-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
RAADSVOORSTEL
Organen:
B&W
Kenmerken:
rv 29 (2012)
Gebruik in vergaderingen:
Raad - donderdag 29 maart 2012 , cie. Ruimte - woensdag 21 maart 2012 , College van B&W - dinsdag 06 maart 2012

Voorgesteld wordt met overneming van de door het college in het hiervoor vermelde voorstel aangegeven overwegingen, welke worden geacht deel uit te maken van dit besluit:
I. de zienswijzen, in het bij dit besluit behorende voorstel onder 'Ingekomen zienswijzen' opgenomen, ontvankelijk te verklaren;
II. de zienswijze van TenneT TSO B.V. (Ra 2011.234) en Stedin Netbeheer B.V. (Ra 2011.255) voor kennisgeving aan te nemen;
III. de zienswijzen van Mr. F.A.J. Bakker en het Haags Monumentenplatform, in het bij dit besluit behorende voorstel onder “Ingekomen zienswijzen” opgenomen, gegrond te verklaren voor wat betreft het schrappen in artikel 12.a van de algemene afwijkingsregel met betrekking tot het afwijken van de maatvoering met 15 procent, gedeeltelijk gegrond te verklaren voor zover gericht tegen de ondergrondse parkeergarage en voor wat betreft de overige punten ongegrond te verklaren;
IV. tot herziening van de op het plangebied Smidsplein e.o. betrekking hebbende bestemmingsplannen:
- Bestemmingsplan Binnenhof e.o., vastgesteld bij raadsbesluit 1, d.d. 12-01-1989;
- Parapluherziening Seksinrichtingen, vastgesteld bij raadsbesluit 199, d.d. 25-11-2004;
- Parapluherziening Detailhandel Vuurwerk, vastgesteld bij raadsbesluit 207, d.d. 25-11-2004;
- Parapluherziening Archeologie, vastgesteld bij raadsbesluit 100, d.d. 23-09-2010;
V. met in achtneming van de Staat van wijzigingen vast te stellen het Bestemmingsplan Smidsplein e.o., bestaande uit de kaart NL.IMRO.0518.BP0239ESmidsplein-40ON.dgn met ondergrond NL.IMRO.0518.BP0239ESmidsplein-ondergrond.dgn, en regels, zoals deze bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden zijn aangegeven, toegelicht en beschreven.
VI. dat bij het bestemmingsplan voor Smidsplein e.o. geen exploitatieplan wordt vastgesteld. Er is sprake van een anterieure overeenkomst, een op 23 maart 2010 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en de Staat der Nederlanden, waarin onder andere verhaal van kosten en locatie-eisen zijn geregeld. Daarmee is het kostenverhaal volledig verzekerd.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag