Uw zoekopdracht

Voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Smidsplein, e.o. (Amendement RV 29.2012/A) - RIS 247971

Gepubliceerd: 30-03-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Auteur:
T.U. Dander (D66)
Type(n):
AMENDEMENT
Organen:
RAAD
Kenmerken:
29 mrt. 2012
Gebruik in vergaderingen:
Raad - donderdag 29 maart 2012

De gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 29 maart 2012, ter bespreking van rv 29 'Voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Smidsplein e.o.'(RIS 247154).

Besluit:
- in het ontwerp-bestemmingsplan Smidsplein e.o. van oktober 2011 onder Regels te wijzigen in:

'Artikel 4.3:
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning:
a. in afwijking van het bepaalde in lid 4.2.1, onder b, een lagere minimum hoogte van de overkragende bebouwing toestaan, mits een dergelijke aanpassing op stedenbouwkundige wijze kan worden ingepast en met dien verstande dat alsdan een minimum hoogte van 4,20 m ten opzichte van het maaiveld dient te worden aangehouden.'

'Artikel 5.3:
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning:
a. in afwijking van het bepaalde in lid 5.2.1, onder b, een lagere minimum hoogte van de overkragende bebouwing toestaan, mits een dergelijke aanpassing op stedenbouwkundig verantwoorde wijze kan worden ingepast en met dien verstande dat alsdan een minimum hoogte van 4,20 m ten opzichte van het maaiveld dient te worden aangehouden;'

'Artikel 6.3:
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning
a. in afwijking van het bepaalde in lid 6.2.1, onder b en c, een lagere minimum hoogte van de overkragende bebouwing toestaan, mits een dergelijke aanpassing op stedenbouwkundig verantwoorde wijze kan worden ingepast en met dien verstande dat
alsdan een minimum hoogte van 4,20 m;'
- de opvolgende artikelen te hernummeren
- in het ontwerp-bestemmingsplan Smidsplein e.o. van oktober 2011 onder Regels in artikel 10 Algemene Bouwregels lid c de volgende zin te schrappen: 'en zich op een minimale hoogte van 2.40 m of, voor zover deze bebouwing boven een rijstrook is gelegen, zich op een minimale hoogte van 4.20 m bevindt;'

Toelichting:
Op grond van de regels van het ontwerp-bestemmingsplan is voor de overkragingen aan het Korte Voorhout en de Gietkom een minimale hoogte van 2,40 meter mogelijk. Deze minimale hoogte kan leiden tot een aantasting van het Korte Voorhout als aantrekkelijke en groene entree van de Haagse binnenstad en een beperking van de uitstraling van de historische Gietkom.
Daarmee is de minimale hoogte van 2,40 meter ongewenst. In dit amendement wordt de minimale hoogte vastgesteld op 4,20 meter. Dit amendement sluit aan op de zienswijze van het Bestuur Vereniging van Eigenaren Smidswater 1 t/m7e, bewoners Smidswater en
Nieuwe Uitleg en de zienswijze van het Haags Momumentenplatform.

Document

Gerelateerde documentenZoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag