Uw zoekopdracht

Voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Scheveningen Dorp - RIS 249016

Gepubliceerd: 08-05-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
RAADSVOORSTEL , RAADSVOORSTEL
Organen:
B&W , RAAD
Kenmerken:
rv 58 (2012)
Gebruik in vergaderingen:
RAAD - donderdag 11 oktober 2012 , cie. Ruimte - woensdag 20 juni 2012 , College van B&W - dinsdag 08 mei 2012

Voorgesteld wordt: een beslissing te nemen over de diverse zienswijzen en tot herziening van de op het plangebied Scheveningen Dorp betrekking hebbende bestemmingsplannen:
- Bestemmingsplan Scheveningen Dorp Oost, vastgesteld bij raadsbesluit 627, d.d. 15 december 1980;
- Bestemmingsplan Scheveningen Dorp West, vastgesteld bij raadsbesluit 11, d.d. 8 januari 1979;
- Bestemmingsplan Witte vlekken (Wassenaarsestraat 2 t/m 20), vastgesteld bij raadsbesluit 228, d.d. 27 november 2008;
- Parapluherziening Seksinrichtingen, vastgesteld bij raadsbesluit 199, d.d. 25 november 2004;
- Parapluherziening Detailhandel Vuurwerk, vastgesteld bij raadsbesluit 207, d.d.25 november 2004;
- Parapluherziening Uitwerkings- en wijzigingsbepalingen o.g.v. artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vastgesteld bij raadsbesluit 34, d.d. 8 maart 2007;
Paraplubestemmingsplan Archeologie, vastgesteld bij raadsbesluit 100, d.d. 23 september 2010..
XI. met in achtneming van de Staat van wijzigingen vast te stellen het Bestemmingsplan Scheveningen Dorp, bestaande uit de kaart NL.IMRO.0518.BP0186DSchevenDrp-49ON.dgn met ondergrond NL.IMRO.0518.BP0186DSchevenDrp-ondergrond.dgn en regels, zoals deze bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden zijn aangegeven, toegelicht en beschreven.
XII. dat bij het bestemmingsplan voor Scheveningen Dorp geen exploitatieplan wordt vastgesteld.

Bijgevoegd 1 krt.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag