Uw zoekopdracht

Voorstel van het college inzake Nota Binnenwater (Motie RV 27.2012/10) Beheersovereenkomst - RIS 247967

Gepubliceerd: 30-03-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Auteur:
G.H.M. Wijsmuller (HSP) M.W.J. Bordewijk (D66) I.M. Gyömörei (SP)
Type(n):
MOTIE
Organen:
RAAD
Kenmerken:
29 mrt. 2012
Gebruik in vergaderingen:
Raad - donderdag 29 maart 2012

De gemeenteraad van Den Haag op 29 maart 2012 in vergadering bijeen ter bespreking van de Nota Binnenwater (rv 27; RIS 246304).

Constaterende dat:
- het college een beheerovereenkomst voor de passantenhaven Bierkade en de historische haven Zieken gaat afsluiten ter bestendiging van een historisch gegroeide situatie;
- de beoogd beheerder tevens rondvaartorganisator in de Haagse grachten is;
- de havens aan de Bierkade en het Zieken de enige havens bij het centrum zijn.

Overwegende dat:
- er meerdere rondvaartorganisaties actief zijn in de Haagse grachten;
- de havens een bijzonder aanzien aan de entree naar de binnenstad vanuit het Zieken geven.

Verzoekt het college in de beheersovereenkomst vast te leggen:
- waarborgen voor andere rondvaartorganisaties op vrije aanleg-, stop- en nachtplaatsen;
- randvoorwaarden voor de uitstraling, leefbaarheid en opvallendheid van de binnenhavens.

DocumentZoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'Uw mening telt

Sneller en makkelijker raadsinformatie vinden. Wilt u ons daarbij helpen? Ja, ik doe mee.

  • Den Haag