Uw zoekopdracht

Voorstel van het college inzake Nota Binnenwater (Motie RV 27.2012/10) Beheersovereenkomst - RIS 247967

Gepubliceerd: 30-03-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Auteur:
G.H.M. Wijsmuller (HSP) M.W.J. Bordewijk (D66) I.M. Gyömörei (SP)
Type(n):
MOTIE
Organen:
RAAD
Kenmerken:
29 mrt. 2012
Gebruik in vergaderingen:
Raad - donderdag 29 maart 2012

De gemeenteraad van Den Haag op 29 maart 2012 in vergadering bijeen ter bespreking van de Nota Binnenwater (rv 27; RIS 246304).

Constaterende dat:
- het college een beheerovereenkomst voor de passantenhaven Bierkade en de historische haven Zieken gaat afsluiten ter bestendiging van een historisch gegroeide situatie;
- de beoogd beheerder tevens rondvaartorganisator in de Haagse grachten is;
- de havens aan de Bierkade en het Zieken de enige havens bij het centrum zijn.

Overwegende dat:
- er meerdere rondvaartorganisaties actief zijn in de Haagse grachten;
- de havens een bijzonder aanzien aan de entree naar de binnenstad vanuit het Zieken geven.

Verzoekt het college in de beheersovereenkomst vast te leggen:
- waarborgen voor andere rondvaartorganisaties op vrije aanleg-, stop- en nachtplaatsen;
- randvoorwaarden voor de uitstraling, leefbaarheid en opvallendheid van de binnenhavens.

DocumentZoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag