Uw zoekopdracht

Voorlichting Shaken Baby Syndroom - RIS 247806

Gepubliceerd: 27-03-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
RAADSMEDEDELING
Organen:
B&W
Kenmerken:
rm 85 (2012)
Gebruik in vergaderingen:
cie. Samenleving - donderdag 26 april 2012 , College van B&W - dinsdag 27 maart 2012

Het raadslid de heer J.C. van der Helm heeft op 22 december 2011 bij de bespreking van het Programma Jeugd en Gezin 2011-2014 een motie (rv 167.2011/2) ingediend over het Shaken Babysyndroom. Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie.
Geconcludeerd kan worden dat in Den Haag:
- vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) al programma’s in dit kader worden uitgevoerd.
- dat daarnaast de GGD participeert in het onderzoek van TNO en dat in het kader van de Nota Huiselijk geweld in 2012 gewerkt wordt aan de verankering hiervan in de activiteiten van CJG partners.
Het college heeft kennis genomen van de onderzoeken en zijn op de hoogte van de proef in Amsterdam en Tilburg en de aanpak die TNO daarop heeft ontwikkeld. TNO heeft Den Haag, in het kader van de Nota Aanpak Huiselijk Geweld, benaderd om mee te doen, het geen resulteerde dat de GGD participeert in het onderzoek van TNO en dat eind 2012 dit onderdeel wordt van de activiteiten van CJG partners. Het college stelt voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag