Uw zoekopdracht

Vestia projectenportefeuille - RIS 248961

Gepubliceerd: 07-05-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
COMMISSIEBRIEF , COMMISSIEBRIEF
Organen:
B&W , Ruimte
Kenmerken:
Gebruik in vergaderingen:
cie. Ruimte - woensdag 09 mei 2012

In aanvulling op zijn brief van 27 april 2012 en ter voorbereiding op de bespreking over Vestia in de Commissie Ruimte op 9 mei 2012 heeft de wethouder SVI, dhr. Norder de projectenportefeuille en de betrokkenheid van Vestia bij verschillende projecten en samenwerkingsvormen geinventariseerd. In Bijlage 1 is deze inventarisatie opgenomen. De wethouder stuurt de commissie Ruimte tevens de kaart waarop de projecten zijn gelokaliseerd (Bijlage 2). Zoals de wethouder in zijn vorige brief heeft aangegeven zullen de gevolgen van het verbeterplan van Vestia voor Den Haag ingrijpend zijn. Op basis van het verbeterplan van Vestia en het oordeel van de Minister van BZK, mevr. Spies verwacht hij dat bij de beoordeling van projecten en het maken van keuzes door Vestia de prioriteit komt te liggen bij projecten in de krachtwijken en bij de zogenaamde DAEB-activiteiten (Volkshuisvestelijke taken zoals vastgelegd in de tijdelijke regeling Diensten van Algemeen Economisch Belang). Daarbij kan het stopzetten van projecten tot financiele risico’s voor de gemeente leiden.

Gerelateerde documentenZoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag