Uw zoekopdracht

Tweeminutendebat van mevrouw Vianen (GroenLinks) inzake stages ongedocumenteerde jongeren (Motie F.1.b.2012/1) stage ongedocumenteerde jongeren - RIS 250689

Gepubliceerd: 06-07-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Auteur:
I.M. Vianen (GROENLINKS)
Type(n):
MOTIE
Organen:
RAAD
Kenmerken:
5 juli 2012
Gebruik in vergaderingen:
Raad - donderdag 05 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van het tweeminutendebat over stages voor ongedocumenteerde jongeren.

Constaterende dat:
- elke inwoner van Nederland die jonger is dan 18 jaar moet worden toegelaten tot het onderwijs;
- ingevolge de koppelingswet dit recht geldt voor álle jongeren ongeacht hun verblijfsstatus;
- ingevolge de koppelingswet een opleiding die voor het 18e levensjaar isaangevangen ook mag worden voltooid.

Voorts constaterende dat:
- Minister van Bijsterveld (Onderwijs), de MBO-raad en een meerderheid van de Tweede Kamer het volgen van een stage onderdeel vindt van het onderwijsprogramma;
- de minister van Sociale zaken het volgen van een stage echter als werk beschouwt en die aan organisaties die jongeren zonder verblijfsvergunning een stageplaats geven in het kader van het onderwijsprogramma een boete wil opleggen;
- er diverse rechtszaken lopen tegen deze opstelling van de minster van Sociale zaken;
- het kabinet heeft besloten tot de uitspraak in hoger beroep in deze rechtszaken de arbeidsinspectie niet te laten controleren op de verblijfsstatus van jongeren die stage lopen bij een organisatie.

Van mening zijnde dat:
- het volgen van een stage door een jongere in het kader van een onderwijsprogramma onder het grondrecht op onderwijs valt.
Verzoekt het College:
- stageplekken binnen de gemeente open te stellen voor ongedocumenteerde jongeren die in het kader van hun onderwijsprogramma een stage dienen te volgen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Document

Gerelateerde documentenZoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag