Uw zoekopdracht

Tweeminutendebat op aanvraag van Mw. Vianen (GroenLinks) over het gebruik van garageboxen door PostNL (Motie E1.2012/1) PostNL verdeelpunten in garageboxen - RIS 247943

Gepubliceerd: 30-03-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Auteur:
I.M. Vianen (GROENLINKS)
Type(n):
MOTIE
Organen:
RAAD
Kenmerken:
23 mrt. 2012
Gebruik in vergaderingen:
Raad - donderdag 29 maart 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 29 maart 2012, ter bespreking van het tweeminutendebat ‘PostNL verdeelpunten in garageboxen’.

Constaterende dat:
- PostNL op grote schaal postverdeelpunten opent op plekken waar dat in strijd is met het bestemmingsplan.

Overwegende dat:
- er grote overlast wordt ondervonden door omwonenden van deze illegale verdeelpunten;
- de Kamer van Koophandel de PostNL verdeelpunten niet rekent tot kleinschalige bedrijvigheid en dus niet passen in de functiemengingstrategie van Den Haag.

Van mening dat:
- iedereen zich in Den Haag aan de geldende regels van het bestemmingsplan dient te houden.

Verzoekt het college:
- handhavend op te treden tegen die postverdeelpunten die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan;
- er zorg voor te dragen dat er geen nieuwe illegale verdeelpunten bij komen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Document

Gerelateerde documentenZoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag