Uw zoekopdracht

Stand van zaken afwikkeling gemeentelijke herindeling Den Haag-Rijswijk - RIS 150577

Gepubliceerd: 20-11-2007

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
RAADSMEDEDELING
Organen:
B&W
Kenmerken:
rm 212 (2007)
Gebruik in vergaderingen:
B&W 2007-11-20 - dinsdag 20 november 2007

Raadsmededeling waarmee de raad geinformeerd wordt over de stand van zaken van de afwikkeling van de gemeentelijke herindeling. Het gemeentebestuur van Rijswijk had beroep aangetekend tegen de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties krachtens de Wet van 12 juli 2001 tot gemeentelijke herindeling van Den Haag e.o. bepaalde nieuwe grens tussen Den Haag en Rijswijk. De Rechtbank heeft Rijswijk hierbij in het gelijk gesteld en heeft het besluit van de minister op dit punt vernietigd. De staatssecretaris van BZK heeft thans een gewijzigde grens vastgesteld tussen Den Haag en Rijswijk nabij Hoornwijck (kavel N). Het beloop van deze grens komt meer overeen met de begrenzing zoals die aan het parlement was voorgelegd in 2001 . Over het nieuwe grensbeloop is door het ministerie van Binnenlandse Zaken tevoren overleg gevoerd met Den Haag en Rijswijk. De wijziging komt er globaal op neer dat kavel-N bij Den Haag blijft en bedrijventerrein Hoornwijck bij Rijswijk blijft, doch dat het deel van de Laan van Hoornwijck (weg plus trottoir) tussen deze beide delen inclusief het kruispunt met de Laan van Zuidhoorn en de verkeerslichteninstallaties overgaat van Den Haag naar Rijswijk. Nu deze grenskwestie achter de rug is, resteert nog de verrekening van de financiele gevolgen van de herindeling tussen Den Haag en Rijswijk. Beide gemeenten hebben de minister van BZK in 2005 al verzocht om een uitspraak te doen over een tweetal geschilpunten. Verwacht wordt dat de minister hierin nu spoedig actie zal ondernemen. Bijgevoegd Staatscourant en kaart.

Document

BijlagenZoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag