Uw zoekopdracht

Reservering locatie t.b.v. nieuwbouw politiebureau De Laak - RIS 11624

Gepubliceerd: 30-09-1991

RIS nummer of orgaan of trefwoord

De huidige vestiging van de politie aan de Neherkade voldoet niet meer aan huidige functionele eisen. Het bestaande bureau verhindert een goede afronding van het bouwplan Lamel, waarvan de bouwkundige oplevering is gestart. Voorgesteld wordt: t.b.v. vervangende nieuwbouw voor het politiebureau Neherkade een locatie te reserveren in het openbare groengebied aan de Slachthuislaan nabij de Laakweg waarbij bouwplanontwikkeling geschied uitgaande van het voorkeursmodel en de planning zoals beschreven in het voorstel van Burgemeester en Wethouders; te bepalen dat de grondexploitatie van deze bouwplanontwikkeling minimaal budgettair neutraal is en dat een eventueel positief exploitatiesaldo opgenomen wordt in de Reserve Grondbedrijf i.c. de Grondexploitatie Slachthuisterrein. Bijgevoegd 2 krt., 2 tek. en 1 tabel.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag