Uw zoekopdracht

Nieuwbouw politiebureau Hoefkade 322 - RIS 11623

Gepubliceerd: 30-09-1991

RIS nummer of orgaan of trefwoord

Aan de plannen voor nieuwbouw van een politiebureau op de hoek Hoefkade - Naaldwijksestraat in Schilderswijk-Centrum is een lange voorgeschiedenis voorafgegaan. Een oplossing is gevonden in de vorm van het voorstel tot bebouwing van de locatie met een politiebureau aan het Huygenspark. Voorgesteld wordt: in te stemmen met de nieuwbouw van een politiebureau op de locatie Hoefkade 322; in te stemmen met de verkoop van het pand Huygenspark (huidige politiebureau) ten behoeve van verbouw tot 7 woningen in de marktsector; deze transactie operationeel vast te stellen. Het negatief saldo bedraagt ca. f 80.000,00, ten laste van het Stadsvernieuwingsfonds taakveld Grondexploitatie.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag