Uw zoekopdracht

Mandaat ontheffingverlening artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens voor het berijden van een voetgangersgebied met een motorvoertuig - RIS 250343

Gepubliceerd: 19-06-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
COLLEGEBESLUIT
Organen:
B&W
Kenmerken:
19 juni 2012
Gebruik in vergaderingen:
College van B&W - dinsdag 19 juni 2012

Besluit:
I. Aan de heer J. Ravoo van het Parkhotel mandaat te verlenen tot het namens ons nemen van besluiten ter zake van het verlenen van een incidentele ontheffing zoals bedoeld in artikel 4 van het uitvoeringsbeleid ontheffingverlening voetgangersgebieden, om met een motorvoertuig te mogen rijden in cluster A van het voetgangersgebied in het centrum van Den Haag, voor zover passend binnen het uitvoeringsbeleid ontheffingverlening voetgangersgebieden dat door ons is vastgesteld bij besluit van 5 juni 2012, kenmerk DSB/2012.370.
II. De heer J. Ravoo van het Parkhotel te machtigen tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de onder besluitpunt I. bedoelde werkzaamheden;
III. Dat de heer J. Ravoo van het Parkhotel met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de besluitpunten I. en II., ondermandaat en ondermachtiging kan verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen;
IV. Aan de verlening van het onderhavige mandaat de volgende voorschriften te verbinden:
a. gemandateerde rapporteert uiterlijk een maand na afloop van het kalenderjaar over de door hem verleende ontheffingen op basis van het mandaat;
b. het mandaat strekt niet mede tot de afdoening van beroep- en bezwaarschriften tegen een krachtens het mandaat genomen besluit.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag