Uw zoekopdracht

Jaarverslag Veiligheidshuis 2011 - RIS 249842

Gepubliceerd: 01-06-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
COMMISSIEBRIEF , COMMISSIEBRIEF
Organen:
B&W , Ruimte
Kenmerken:
Gebruik in vergaderingen:

Zoals aangekondigd in de brief van 15 februari 2012 ontvangt de commissie hierbij het jaarverslag 2011 van het Veiligheidshuis Den Haag. Het jaarverslag 2011 is opgesteld door de ketenpartners van het Veiligheidshuis. In zijn aanbiedingsbrief bij het jaarplan 2012 heeft de burgemeester, dhr. Van Aartsen de rol geschetst van het Veiligheidshuis in het Haagse Veiligheidsbeleid 2011-2015. Ook kan de commissie in deze brief lezen hoe het Veiligheidshuis deze rol invult. In het voorliggende jaarverslag wordt ingegaan op de stappen die in 2011 zijn gezet. Bijzonder tevreden is de burgemeester over de versterking van de Haagse aanpak van problematische jeugdgroepen zoals ingezet op de Delftselaan en de ontwikkeling van de overvalleraanpak. Deze aanpak is in 2011 van start gegaan en heeft al tot goede resultaten geleid. Op dit moment wordt de aanpak van overvallers verder uitgebreid. De meerwaarde van het Veiligheidshuis zit in de versterking van de ketensamenwerking en de regie daarop. De verdieping van de ketensamenwerking is een continu leerproces dat ook in 2012 weer de nodige aandacht krijgt. De ketenpartners kunnen daarbij voortbouwen op belangrijke ontwikkelingen die zij in 2011 in gang hebben gezet. De burgemeester is ervan overtuigd dat de ketensamenwerking in het Veiligheidshuis bijdraagt aan de veiligheid van de stad Den Haag.

Bijgevoegd Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag