Uw zoekopdracht

Indexering gemeentelijke tegemoetkoming verhuiskosten - RIS 247321

Gepubliceerd: 13-03-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
COLLEGEBESLUIT
Organen:
B&W
Kenmerken:
13 mrt. 2012
Gebruik in vergaderingen:
College van B&W - dinsdag 13 maart 2012

Voorgesteld wordt de gemeentelijke subsidie verhuiskosten van 5.489,00 euro. op grond van de Verordening subsidie verhuis- en herinrichtingskosten 1997, met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2012, te indexeren met 2,3 procent en vast te stellen op een bedrag van 5.615,00 euro (deelbedragen 4.885,00 euro en 730,00 euro).Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag