Uw zoekopdracht

HAVO/VWO school in Den Haag Zuidwest - RIS 170875

Gepubliceerd: 23-02-2010

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Auteur:
A. Pastoor (CDA) R. Guernaoui (D66)
Type(n):
BEANTWOORDE SCHRIFTELIJKE VRAAG
Organen:
B&W
Kenmerken:
sv 50 (2010)
Gebruik in vergaderingen:
B&W 2010-03-30 - dinsdag 30 maart 2010

het CDA maakt zich al langere tijd zorgen om het ontbreken van een school voor HAVOVWO in Den Haag Zuidwest. Een kleine drie jaar geleden stelde Aline Pastoor hier al vragen over aan het college. In de beantwoording gaf het college aan dat het niet gemakkelijk zou zijn om een HAVO-VWO school in stand te houden of te vestigen in Den Haag Zuidwest. Daarbij sprak het college uit dat door fusie het mogelijk werd geacht om een grote en sterke HAVO-VWO school in Escamp te realiseren en dat het ontbreken van een HAVO-VWO school onaanvaardbaar is. Ook in het Voorstel van het college inzake Raamovereenkomst Investeringsprogramma Krachtwijken Den Haag, bijlage Zuidwest en de Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken wordt ingegaan op vestiging van een HAVO-VWO school in Den Haag Zuidwest. In de Voortgangsrapportage wordt vermeld dat de onderzoeken worden afgerond in 2009. In het Voorstel gaat het college in op de demografische samenstelling van Den Haag Zuidwest. Hierover worden schriftelijke vragen gesteld en beantwoord.

Document

BijlagenZoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag