Uw zoekopdracht

Gewijzigd voorstel van het college inzake Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 Den Haag (Motie RV 34.2012/6) actieplan alcoholoverlast - RIS 250381

Gepubliceerd: 08-06-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Auteur:
H. Küçük (ID)
Type(n):
MOTIE
Organen:
RAAD
Kenmerken:
7 juni 2012
Gebruik in vergaderingen:
Raad - donderdag 07 juni 2012

De gemeenteraad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 7 juni 2012, ter bespreking van het 'gewijzigd voorstel van het college inzake Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 Den Haag'.

Constaterende dat:
- alcoholoverlast nog altijd een probleem is in bepaalde delen van Den Haag;
- alcoholoverlast de kwaliteit van leven negatief beinvloedt;
- er een alcoholverbod geldt in het gehele Stadsdeel Centrum;
- de planologische maatregelen beperkt zijn.

Van mening dat:
- Hagenaars een veilige en schone leefomgeving verdienen, ook in de Schilderswijk, Transvaal e.o.;
- een alcoholverbod ook gehandhaafd dient te worden;
- personen in een beschonken toestand een slecht rolmodel zijn voor kinderen.

Verzoekt het college te komen met een actieplan waarin de gebieden staan met de meeste alcoholoverlast en een aanpak om deze overlast tegen te gaan.

DocumentZoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag