Uw zoekopdracht

Burgerinitiatief Badhuiskade - RIS 246463

Gepubliceerd: 09-02-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
COMMISSIEBRIEF , COMMISSIEBRIEF
Organen:
B&W , Ruimte
Kenmerken:
Gebruik in vergaderingen:
cie. Ruimte - woensdag 20 juni 2012 , cie. Ruimte - woensdag 14 maart 2012 , College van B&W - vrijdag 03 februari 2012

Het parkeren in Scheveningen is van oudsher een onderwerp dat de gemoederen bezig beroert. Op drukke stranddagen wordt de kuststrook overspoeld door dagjesmensen op zoek naar schaarse parkeerruimte. Ook het groeiende autobezit van de bewoners heeft er in de loop der jaren toe geleid dat ook op de dagen dat de dagjesmensen er niet zijn, er parkeerproblemen optreden. Om deze redenen zijn er in de loop der jaren parkeergarages gebouwd en is betaald parkeren ingevoerd. Als gevolg van de verbouwing van de boulevard verdwijnen er 600 openbare parkeerplekken in Scheveningen. Bewoners hebben daar terecht een punt van gemaakt en het stadsbestuur heeft toegezegd compensatie te zoeken voor deze verloren parkeerplaatsen. Het college is van opvatting dat een garage onder de Badhuiskade bijdraagt aan de oplossing van een zeer reeel parkeerprobleem. En door het garanderen van de huidige kwaliteiten van de openbare ruimte, komt het college voor een groot deel tegemoet aan de bezwaren die tegen de aanleg van een garage bestaan.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag