Uw zoekopdracht

Bestuursafspraken G4/G33 - Rijk over Effectief benutten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en extra leertijd voor jonge kinderen - RIS 247158

Gepubliceerd: 12-03-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
COMMISSIEBRIEF , COMMISSIEBRIEF
Organen:
B&W , Samenleving
Kenmerken:
Gebruik in vergaderingen:
cie. Samenleving - donderdag 12 april 2012 , College van B&W - dinsdag 06 maart 2012

Met deze brief wil de wethouder OD, mevr. Van Engelshoven de commissie Samenleving informeren over de bestuursafspraken Effectief benutten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en extra leertijd voor jonge kinderen tussen de G4/G33 en het ministerie van OCW. Op 12 maart worden deze bestuursafspraken ceremonieel in Utrecht ondertekend. De bestuursafspraken zijn een nadere uitwerking van actielijn 5 van het actieplan 'Basis voor Presteren' van de minister van OCW.

Bijgevoegd Bestuursafspraken G4/G33 -Rijk Effectief benutten van vve en extra leertijd voor jonge kinderen.

Gerelateerde documentenZoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag